nieuws

Vf-palen scoren onverwacht goed in Friese grond

bouwbreed Premium

Een trekproef voor 1622 trekankers, die een nieuw aquaduct bij Leeuwarden voor opdrijven moet behoeden, is opvallend verlopen. De getrilde vf-paal scoort aanmerkelijk beter dan de geboorde gewi-palen, uit het bestek.

De vibro-fluïdatiepalen blijven op het dubbele van de rekenbelasting nog in de grond zitten. ‘‘Eerlijk gezegd hadden we verwacht dat ze ongeveer even sterk zouden zijn’’, vertelt Joris Bruens van Gebr. Van Leeuwen Verankeringen in Harmelen, die de trekproeven begeleidt. Met de test wil de opdrachtgever provincie Friesland duidelijkheid krijgen of de gehanteerde parameters van het ontwerp overeenkomen met de feitelijke situatie. De grondwaterstand rondom het Van Harinxmakanaal ten zuidwesten van de Friese hoofdstad is zo hoog dat bij het ontwerp met 1622 ankers van 20 tot 25 meter lengte rekening is gehouden. Met de voorlopige resultaten van de proef kan het zijn dat de geboorde palen enkele meters langer dan berekend moeten worden. De vf-palen zouden eventueel enkele meters kunnen worden ingekort.

Gebr. Van Leeuwen test aan elke kant van het kanaal zes ankers. Drie geboorde gewi-palen worden met een trekkracht van circa 190 ton getest en drie getrilde ankers met een kracht van zo’n 120 ton. De testpalen hebben een diameter van 75 millimeter, de productiepalen worden 63,5 millimeter. ‘‘In de proef willen we niet de stalen kern laten bezwijken, maar het groutlichaam. Daar krij gen we heel veel informatie uit. ‘‘Als de afgesproken grens is bereikt, mogen ze uit de grond komen. Dat gebeurt bij de vf-palen niet. Zelfs op 200 procent blijven deze palen zitten.’’ De vloeigrens van staal ligt op 285 ton.

De test van de trekankers rondom het aquaduct bij Leeuwarden maakt onderdeel uit van het totale bestek. De provincie Friesland koos in het ontwerp voor Gewi-palen. In overleg met de opdrachtgever neemt Gebr. Van Leeuwen ook de vf-palen in de trekproef mee. De testen vinden ‘s nachts plaats om trillingen van treinen, passerende vrachtwagens en bouwmaterieel in de omgeving uit te sluiten. Hoofdaannemer voor het aquaduct in de toekomstige Westelijke invalsweg van de Friese hoofdstad is Ballast Nedam, die dochterbedrijf Gebr. Van Leeuwen de klus voor het aanbrengen va n de trekankers gunde.

Reageer op dit artikel