nieuws

Veldproeven bij rattenbestrijding

bouwbreed Premium

Veldproeven bij rattenbestrijding

De waterschappen hebben behoefte aan nieuwe inzichten en methoden om het grote probleem van graafschade door ratten aan waterkeringen tegen te gaan. Met een veldproef hopen ze uit te vinden of de huidige werkwijze goedkoper, efficiënter en diervriendelijker kan.

De noodzaak om de boosdoeners, waaronder ook de bever moet worden gerekend die gaten tot wel 70 centimeter in doorsnede kan maken, te bestrijden blijft onverminderd hoog. Hierbij proberen de bestrijders het leed voor de dieren zoveel mogelijk te beperken. Zo zoeken de waterschappen samen met dierenwelzijnsorganisaties naar diervriendelijker bestrijdingsmethoden.

Bij het waterschap Rivierenland houden de Unie van Waterschappen en Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) maandag 12 november het symposium ‘Preventieve maatregelen tegen graverij in waterkeringen’.

Reageer op dit artikel