nieuws

Veertig procent bouwers voorziet personeelsreductie

bouwbreed

Meer dan veertig procent (44 procent) van de bouwondernemers verwacht werknemers te moeten ontslaan. Deze verwachting is bijna twee keer zo hoog als die voor 2012. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

Het ondernemersvertrouwen in Nederland heeft een dieptepunt bereikt. Per saldo verwacht nog 11 procent van de ondernemers dat de omzet in 2012 zal toenemen, voor 2013 neemt dat af tot 1 procent.

De bouw is de sector waar de meeste ondernemers een omzetdaling verwachten. Bijna de helft van de ondernemers verwacht minder omzet te behalen in het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal 2012. Datzelfde beeld is terug te vinden in de ontwikkeling van de orderontvangsten. Slechts 3 procent van de ondernemers beoordeelt de orderportefeuille als groot, 31 procent vindt deze te klein. Bijna de helft van de bouwondernemers zag de winst dan ook afnemen. Ook de investeringen worden naar beneden bijgesteld. Voor 2013 verwacht 9 procent van de ondernemers een afname van de investeringen. Vorig jaar was dat nog 5 procent. In de bouw ziet 24 procent van de ondernemers de investeringen dalen. Ondernemers in de bouwsector zijn het meest negatief in hun oordeel over het economisch klimaat. 68 Procent van de ondernemers denkt dat de toch al moeilijke situatie nog verder zal verslechteren.

De Conjunctuurenquête wordt vier keer per jaar opgesteld en is een samenwerking van VNO-NCW, MKB Nederland, de Kamers van Koophandel, het CBS en het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.

Reageer op dit artikel