nieuws

Veel nieuwe plaatsen voor leerlingen

bouwbreed Premium

Tweeduizend nieuwe leerwerkplekken in bouwgerelateerde techniekvakken komen beschikbaar door een nieuwe aanpak, die vanuit Nijmegen landelijk wordt uitgerold. Opdrachtgevers krijgen daarin een sleutelrol.

Nieuwe aanpak kan tekort oplossen

“Als de nieuwe aanpak overal in Nederland is ingevoerd, is het tekort aan werkplekken voor leerlingen in de bouw opgelost”, stelt Geert Robben resoluut. Hij is directeur van Born Bouwopleidingsbedrijf in Nijmegen en bestuurslid van de stichting die als rechtsvorm voor het fonds is opgericht.

Grote ‘maatschappelijk verantwoorde’ opdrachtgevers sloten zich al aan bij dit Stimuleringsfonds Leren/Werken Gebouwde omgeving (Stifo). Dit zag het licht nadat in de regio Nijmegen de opdrachtgevers de bouwondernemers opzochten om te praten over een oplossing voor de crisis in het techniekonderwijs. Fondsdeelnemers zijn corporaties, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en de gemeente Nijmegen. Andere gemeenten in de regio sluiten zich naar verwachting nog aan.

Opdrachtnemers zijn in de nieuwe aanpak de vrijblijvendheid voorbij. De opdrachtgevers die zich bij het fonds aansluiten, verplichten zich om projecten van boven de vijf ton voor te leggen aan een commissie. Die bekijkt hoeveel en welk soort leerlingen op projecten zijn in te zetten. Dat resulteert in normen die onderdeel worden van de aanbestedingsvoorwaarden.

Nijmegen is een van de regio’s waarmee het project landelijke dekking wil bereiken. Onder één landelijke organisatie komen daarvoor twintig regionale fondsen te hangen, legt Robben uit. “Een landelijke coöperatieve vereniging van bouw- en infrabedrijven let erop dat in alle regio’s dezelfde formule wordt toegepast. Dat is van belang omdat zowel de grote opdrachtgevers als de uitvoerende bedrijven ook over de grenzen van de regio’s actief zijn.”

> pagina 7: Bonus-malusregeling houdt fonds op peil

Reageer op dit artikel