nieuws

‘Staken borging voorbarig’

bouwbreed Premium

Het regeringsbeleid voor de corporatiesector wordt aangepast als blijkt dat de sociale verhuurders massaal in problemen komen door aangekondigde maatregelen.

Minister Blok bereid corporatiebeleid aan te passen

Dat stelt minister Stef Blok (wonen) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op de doorrekening van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Maar voordat er sprake is van aanpassingen, moeten de gevolgen van de kabinetsplannen eerst nader worden geanalyseerd. “Mocht uit deze verdere analyses hiertoe de noodzaak blijken, dan zal ik, binnen de budgettaire kaders, ook mogelijke beleidsaanpassingen bezien die recht doen aan de betaalbaarheid van het wonen en de financiële haalbaarheid voor de sector”, zo schrijft Blok.

De bewindsman vindt dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voorbarig handelt door geen garantie meer te geven voor bouwplannen van corporaties. Hij wijst er op dat er in de analyse van het Waarborgfonds van wordt uitgegaan dat in 2013 een zware saneringsheffing wordt doorgevoerd en dat de Woz-waarde van huizen vele jaren achtereen zal dalen. Als dat het geval is, geeft Blok toe, zal het aantal corporaties dat in de problemen komt fors stijgen. Maar, schrijft hij: “Borging op basis van maatwerk kan dan nog steeds wel mogelijk zijn.” Hij zal hierover met het waarborgfonds overleggen.

Verhuurdersheffing

In de brief reageert Blok ook op de analyse van de regeringsplannen door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Dit becijferde dat verhoging van de verhuurdersheffing de corporatiesector in problemen brengt. De minister tekent hierbij aan dat het CFV net als het waarborgfonds uitgaat van veronderstellingen. Zodat ook deze berekening niet loepzuiver is. Hij wijst er in het bijzonder op dat het onderzoek van het CFV uitsluitend rekening houdt met huurstijgingen en andere bronnen van inkomsten van corporaties buiten beschouwing laat. “Dit terwijl de verkooppotentie juist toeneemt, omdat huren stijgen en koopprijzen dalen.”

Neprom-directeur Jan Fokkema reageert via twitter dat de brief de ongerustheid bij corporaties en beleggers niet wegneemt en dat een investeringsstrop dreigt. Ook SP-Kamerlid Paulus Jansen is ontevreden.

Reageer op dit artikel