nieuws

Spoortunnel Delft duurder

bouwbreed Premium

De spoortunnel Delft is weer duurder geworden. Dat schrijft minister Schultz (infrastructuur) aan de Tweede Kamer in antwoord op Kamervragen over de begroting van het Infrastructuurfonds.

Minister Schultz maakt vanuit het Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Milieu (MIRT) 77 miljoen euro extra vrij voor de spoortunnel. De extra reservering is nodig naar aanleiding van nieuw extern onderzoek naar “de planning, het risicoprofiel en de risicobeheersing van het project, alsook naar aanleiding van tegenvallers in het project”. De eerder opgelopen vertraging van anderhalf jaar, extra engineerings- en projectmanagementkosten van ProRail en gewijzigde inzichten in de Delftse grondwaterstanden spelen het project parten. “Daarnaast is de post onvoorzien in de kostenraming verhoogd en gebracht op het peil van vergelijkbare projecten”, beantwoordt Schultz de vragen over de kostenoverschrijding. Het Rijk heeft de bijdrage in het MIRT verhoogd van 453 miljoen euro naar 531 miljoen. De totale bouwkosten waren tot voor kort begroot op 650 miljoen euro. Begin 2011 voorspelde de gemeente Delft al dat het project tientallen miljoenen euro duurder uit zou kunnen vallen vanwege een scopewijziging en uitloop van de voorbereiding.

Eerder moest het Rijk ook al een extra duit in de omvangrijke zak doen. In 2007 deed de toenmalige minister Eurlings een extra bijdrage van 60 miljoen euro om in de tunnel ruimte te bieden aan vier in plaats van twee sporen. In 2008 bleek uit een externe audit dat het project in totaal 83 miljoen euro tekort kwam. Daarvan bestond 38 miljoen euro uit directe kosten en 45 miljoen euro uit risico’s. Het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat nam de projectrisico’s van de gemeente over. Delft kon de risico’s niet langer zelf dragen.

Hanzelijn

Schultz vangt een deel van de kosten op met geld dat is overgebleven van het Hanzelijn-project. Ze hevelt 41,5 miljoen euro over die is vrijgevallen uit de post ‘onvoorzien’ bij dat project. Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bevestigt het hogere budget. Het projectbureau Spoorzone Delft was niet op korte termijn in staat een nadere toelichting te geven.

Reageer op dit artikel