nieuws

Sloop gebouwen en kassen nadert de 150 voetbalvelden

bouwbreed Premium

De Noord-Hollandse Ruimte voor ruimte-regeling werpt zijn vruchten af. Er liggen inmiddels sloopplannen voor gebouwen en kassen ter grootte van 150 voetbalvelden.

Minder steen en glas in het landelijk gebied, dat is de achtergrond van de regeling Ruimte voor ruimte die enkele jaren geleden is geïntroduceerd in Noord-Holland. Tot vorig jaar liep de regeling niet al te best. Sinds de aanpassing van de uitvoeringsregeling en de instelling van een expertteam gaat het goed, laat de provincie weten.

Afgelopen jaar zijn er al ruim 150 voetbalvelden aan te slopen gebouwen en kassen in het landelijk gebied aangemeld. In ruil voor sloop krijgt de initiatiefnemer het bouwrecht voor een of meer woningen in het vrijkomende gebied. Gemiddeld staat tegenover de sloop van 100 vierkante meter aan gebouwen en kassen de bouw van 7 vierkante meter woningen. Een behoorlijke vermindering van steen en glas in het buitengebied wordt daarmee een feit.

De provincie verwacht dat door de huidige marktsituatie de belangstelling voor sloop van gebouwen en kassen de komende jaren zich zal voortzetten. Daarom blijft het expertteam in stand om gemeenten en ontwikkelaars met raad en daad bij te staan. Ook gaat de provincie de boer op om de mogelijkheden van de regeling te promoten en te verduidelijken.

Daarnaast komt het provinciaal bestuur met grootschaliger Ruimte voor ruimte-projecten op bovenlokaal niveau. Samen met gemeenten gaat de provincie verder op zoek naar innovatieve toepassingen van het instrument.

Ook andere provincies kennen een soortgelijke regeling die vooral wordt ingezet om verrommeling van het landelijk gebied te voorkomen en tegelijkertijd leegstand tegen te gaan.

Reageer op dit artikel