nieuws

Schade faillissement kan beperkt blijven

bouwbreed Premium

De schade als gevolg van omvallende bouwbedrijven kan drastisch worden beperkt als vaker gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde stille bewindvoerder. Dat zeggen drie insolventie-advocaten in deze krant.

‘Stille bewindvoerder’ bereidt verkoop of doorstart voor

Het drietal was eerder dit jaar betr okken bij de overname van het failliete Moes door Hurks. Die transactie kon slechts enkele dagen na de ondergang van de Zwolse bouwonderneming worden afgerond dankzij een voor Nederland relatief nieuwe handelwijze: de pre-pack-aanpak. Hierbij wordt al vóór het faillissement een bewindvoerder aangesteld die de verkoop of doorstart voorbereidt. Omdat deze ‘stille’ bewindvoerder officieel geen status heeft en er nog geen sprake is van een surseance of faillissement, kan hij in relatieve rust zijn werk doen.

“Dat is een groot voordeel”, weet Hein van der Meer van advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, die samen met zijn collega Marc van Zanten de overname van Moes begeleidde. “De negatieve publiciteit die gewoonlijk gepaard gaat met een uitstel van betaling of een faillissement blijft uit. Daardoor kan voorkomen worden dat opdrachtgevers of, in het geval van bouwbedrijven, onderaannemers weglopen.”

Op het moment dat het bedrijf daadwerkelijk failliet wordt verklaard, kan door al het voorwerk van de stille bewindvoerder de overname direct zijn beslag krijgen. “De tijdswinst die met deze aanpak geboekt wordt, voorkomt dat projecten wekenlang stilvallen en beperkt dus de vertragingsschade enorm”, zegt insolventiespecialist Marc van Zanten.

De Nederlandse faillissementswet voorziet formeel niet in de aanstelling van een stille bewindvoerder, maar verbiedt het ook niet. Van Zanten: “Er is momenteel geen wettelijk kader, maar de inzet van een stille bewindvoerder blijkt binnen de huidige wetgeving wel mogelijk. Waarom het nog niet veel wordt toegepast? Dat heeft alles te maken met terughoudendheid van rechters en advocaten. Lang niet iedereen is overtuigd van de voordelen van de pre-pack-aanpak. ”

> Pagina 5: ‘Chaos op de bouwplaats blijft uit met aanpak stille bewindvoerder’

Reageer op dit artikel