nieuws

Raad vraagt Hof van Justitie over tracébesluit A2

bouwbreed Premium

De Raad van State heeft het Hof van Justitie in Luxemburg vragen gesteld over het tracébesluit A2 ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven. De hoogste bestuursrechter vraagt zich af of de wegverbreding schadelijk is voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek. Dat maakt de Raad van State bekend.

De beantwoording van de vragen duurt een à anderhalf jaar. In die periode is het tracébesluit niet geschorst. Pas nadat de vragen van de Raad van State zijn behandeld door het Hof in Luxemburg, neemt de hoogste bestuursrechter een definitief besluit in deze zaak.

“De Raad van State is er niet van overtuigd dat het gebruik van de weg in deze periode een zodanig kwaliteitsverlies van de blauwgraslanden in het Bossche Broek en de Moerputten tot gevolg heeft dat deze niet meer omkeerbaar is”, zo staat in een toelichting.

Tegen het tracébesluit dat de verbreding mogelijk maakt van rijksweg A2 tussen Veghel en Ekkersrijt rezen uiteenlopende protesten. Omwonenden en verschillende organisaties dienden bezwaren in vanwege onder meer de tracékeuze, luchtkwaliteit en veiligheid. De Raad van State legt vrijwel alle bezwaren naast zich neer.

Wel is komen vast te staan dat de wegverbreding vanwege de uitstoot van stikstof de beschermde blauwgraslanden in het Natura 2000-gebied niet ten goede komt. Daar staat tegenover dat het tracébesluit voorziet in de aanleg van nieuwe blauwgraslanden in datzelfde gebied. Daarom wil de hoogste bestuursrechter van het Hof in Luxemburg weten of de natuurlijke kenmerken van het gebied in het geding zijn vanwege de Europese Habitatrichtlijn. De Raad van State tekent daarbij aan dat het aan de minister is om te bepalen of in de tussenliggende periode gebruik mag worden gemaakt van extra rijstroken.

Reageer op dit artikel