nieuws

Overheid moet verstand krijgen van smart grids

bouwbreed Premium

De overheid begrijpt weinig van het stroomnetwerk van de toekomst, smart grids. Daarom bepalen nu multinationals hoe dat eruit komt te zien, concludeert promovenda Robin Hoenkamp van de Universiteit van Amsterdam.

Slimme energienetwerken worden steeds belangrijker, al was het maar omdat ze nodig zijn voor hernieuwbare energie. De huidige energienetten zijn niet ingericht op het dan weer leveren en dan weer ontvangen van energie. Voor een goede penetratie van zonne-energie is dat essen­tieel, vindt zij.

De promovenda die onderzoek doet naar de wet- en regelgeving rond smart grids, ziet dan ook problemen opdoemen voor consumenten als de overheid zich onvoldoende bekommert om smart grids. Daarvoor is een zekere basiskennis onontbeerlijk.

Door het gebrek aan kennis bij de overheid zijn het in haar visie de multinationals die als enige invloed hebben op de totstandkoming van smart grids. “Behalve grote bedrijven heeft niemand invloed op standaardisatie van smart grids”, aldus Hoenkamp tijdens een presentatie bij TEDx Utrecht.

Dat gegeven heeft echter nog meer consequenties. Bij de totstandkoming van smart grids hebben grote bedrijven vooral oog voor technische en commerciële zaken, de klant wordt genegeerd, vindt zij.

Daarnaast kan het de doodsteek betekenen voor innovaties. Volgens haar zitten commerciële belangen out of the box denken en innovatie in de weg. “Innovatie vindt bij nieuwe bedrijven plaats, niet bij de gevestigde orde. Als de grote bedrijven op dezelfde voet doorgaan is er geen ruimte voor creatieve oplossingen. Creatieve ideeën moeten een rol spelen in het proces van standaardisatie, alleen dan kunnen we de weg naar duurzaamheid vrij maken”, aldus Hoenkamp.

Dichtgetimmerd

Uiteraard moet er in haar visie wel een minimum set aan regels zijn. Zoals het systeem nu is vormgegeven, is het vrijwel dichtgetimmerd waardoor er geen ruimte is voor creatieve oplossingen van kleine spelers. Het gevaar zit er dan in dat uiteindelijk de consument, maar ook de overheid opgezadeld zit met een systeem dat suboptimaal is.

Een smart grid moet in staat zijn energievraag en -aanbod op elkaar af te stemmen. Dat gaat bij hoog aanbod van levering aan het net of opslag in de elektrische auto, en bij laag aanbod wachten met de wasmachine aanzetten.

Reageer op dit artikel