nieuws

Overheden ontduiken nog steeds aanbestedingsplicht

bouwbreed Premium

Veel opdrachtgevers ontduiken nog altijd de plicht om Europees aan te besteden. Kleine en middelgrote gemeenten en politiekorpsen overtreden het vaakste de wet.

De geringe pakkans of gebrek aan sancties speelt daarbij eigenlijk nauwelijks een rol, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Significant dat toenmalig minister Verhagen onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Nu de Aanbestedingswet definitief is aangenomen en waarschijnlijk 1 januari van kracht wordt, hoopt de minister dat meer opdrachtgevers de wet beter gaan naleven. De huidige meting van Significant fungeert dan ook als nulmeting en wordt begin 2015 herhaald bij de evaluatie van de nieuwe Aanbestedingswet.

Van de kleine gemeenten wordt 86 procent niet op de juiste manier aanbesteed, maar middelgrote gemeenten doen het met 72 procent nauwelijks beter. Van de waterschappen is 63 procent van het inkooppakket verkeerd op de markt gezet. De cijfers dateren uit 2010 en mogelijk treden hier en daar al verbeteringen op.

Het onderzoeksbureau constateert dat het aantal Europese aanbestedingen namelijk wel met 30 procent is gestegen ten opzichte van de meting uit 2008. Het Rijk, provincies en grote gemeenten scoren al jaren bovengemiddeld goed, met percentages in de tachtig van de omzetvolumes. Als echter de onderzoekers naar de inkooppakketten kijken, blijkt ook hier dat zo’n 40 procent nog niet op de goede manier te wordt aanbesteed.

Nog altijd blijken er opdrachtgevers te zijn die niet weten welke drempels voor (semi)-overheden gelden om verplicht te moeten aanbesteden. De belangrijkste reden is dat opdrachtgevers geen enkele meerwaarde verwachten van de Europese procedure, maar wel veel gedoe en belemmeringen. Er blijkt wel een statistisch verband aan te tonen tussen de structuur van de afdeling inkoop en de hoogte van het nalevingspercentage: “Hoe meer structuur, hoe positiever de cultuur ten opzichte van Europees aanbesteden en hoe hoger de naleving.”

Het bundelen van kennis en ervaring zou kunnen helpen. Inmiddels bestaan al zeventien inkoopsamenwerkingen tussen gemeenten. Door gezamenlijk in te kopen wordt geld bespaard.

De minister van Economische Zaken wil in het kader van de compacte rijksdienst het aantal inkooppunten bij de ministeries op termijn terugbrengen van de huidige 350 naar 20.

Reageer op dit artikel