nieuws

Norm voor eindcontrole na asbestverwijdering herzien

bouwbreed Premium

NEN heeft de norm voor eindcontrole na asbestverwijdering herzien. NEN 2990 beschrijft de manier waarop een ruimte waaruit asbest is verwijderd, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. De norm is aangepast op de nieuwe toetsingscriteria voor asbest en vervangt hiermee de oorspronkelijke norm uit 2005.

Reageer op dit artikel