nieuws

Methodiek peilt succes bouwlocaties

bouwbreed Premium

Hoe beter een wijk bereikbaar is met het openbaar vervoer, hoe groter de vraag naar woningen. Daarom is een methodiek bedacht waarmee kan worden berekend welke potentiële woningbouwlocaties de meeste kans van slagen hebben op basis van hun bereikbaarheid met onder meer tram, bus en lightrail.

Openbaar vervoer bepaalt kans van slagen

Goudappel Coffeng, adviseur op het gebied van mobiliteit, en Stedenbaanplus, het platform van de provincie en de regio’s in Zuid-Holland, hebben de rekenmethode ontwikkeld.

Centraal stond daarbij de woningbehoefte in de regio Den Haag, Rotterdam en Drechtsteden, de zogeheten Zuidvleugel. Voor deze regio werd gekozen omdat in de jaren tot 2020 de woningbehoefte hier 40 procent lager uitvalt dan gepland.

Met de nieuwe methodiek kan worden berekend op welke plekken bouwlocaties de meeste potentie hebben. De werkwijze is ook voor andere regio’s bruikbaar en wordt op 22 november officieel gepresenteerd, laat Goudappel Coffeng weten.

“De onderzoekers brachten voor alle nieuwe bouwlocaties met meer dan honderd geplande woningen in beeld hoeveel arbeidsplaatsen per openbaar vervoer bereikt konden worden”, zo licht de mobiliteitsadviseur toe.

Daarbij werd het Nationaal Verkeersmodel gebruikt. In dat model zijn zowel opgenomen de huidige en de te verwachten infrastructuur als de economische ontwikkeling en de verbindingen met het openbaar vervoer. De nieuwe werkwijze geeft daarnaast het verschil aan tussen woonmilieus als stedelijk, buitenwijk of dorpsachtig. Zodat per regio te zien is welke vergelijkbare woonomgevingen met elkaar concurreren. Op basis van die gegevens werd een kaart gemaakt met de meest kansrijke plekken om nieuw te bouwen.

Voor wat betreft de Zuidvleugel zijn dat locaties die op ongeveer 2,5 kilometer van de hoofdas van het openbaar vervoer liggen, namelijk Leiden – Den Haag – Delft – Rotterdam. Deze conclusie botst met de grote bouwlocaties die zijn aangewezen.

“Het is nu aan de beleids- en plannenmakers om daar hun beleid op af te stemmen”, reageert Bas Govers van Goudappel Coffeng. “Je zou kunnen overwegen voor deze gebieden grootschalige woningbouw te ontmoedigen.”

Reageer op dit artikel