nieuws

Meldplicht staatssteun ter discussie

bouwbreed Premium

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil af van de meldplicht voor gemeenten als ze staatssteun verlenen bij bouwprojecten. Voor een gemiddeld bouwplan kan dat zeker een half jaar tijd schelen.

Aanleiding is het relatief hoge aantal Nederlandse meldingen dat de Europese Commissie krijgt over staatssteun met betrekking tot gebiedsontwikkeling. Meer en meer gemeenten wenden zich tot Brussel omdat ze bang zijn dat ze de regels overtreden.

Hoeveel meldingsprocedures er lopen bij de Europese Commissie is onduidelijk, doordat die informatie vertrouwelijk is zolang ze in behandeling zijn. De spelregels waarmee de commissie toetst zijn ook niet altijd even duidelijk, verklaart een woordvoerder van het ministerie.

Bouwprojecten lopen door deze meldingen minimaal een halfjaar vertraging op. Vanwege de hoge administratieve lasten werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan afspraken met de Europese Commissie die gemeenten en ontwikkelaars een kader moeten bieden waarbinnen zij steun mogen verlenen.

Daarmee probeert het ministerie te voorkomen dat gemeenten toegestane vormen van staatssteun onnodig melden bij de Europese Commissie. Dat scheelt tijd en discussie, en kan volgens voorstanders de bouwsector een impuls geven.

Een onderdeel van de afspraken is de zogeheten clawback -clausule. Daarmee moeten gemeenten contractueel vastleggen dat ontwikkelaars die aantoonbaar aan staatssteun verdienen, de winst achteraf terugbetalen aan gemeenten. Aandacht is er ook voor het transparant maken en doorberekenen van onrendabele toppen. Toekomstige bouwplannen zullen bovendien beter moeten worden doorgerekend op financiële haalbaarheid.

Verdeeld

De meningen over een speciaal ‘arrangement’ voor Nederland zijn verdeeld. Voorstanders stellen dat de bouwsector er flink van kan profiteren. Sceptici rekenen er niet op dat de Europese Commissie veel ruimte biedt voor een op maat gemaakt beleid voor staatssteun in één lidstaat. Binnenlandse Zaken benadrukt dat het kader hoe dan ook geen wondermiddel zal zijn.

Of en wanneer de bouwsector kan profiteren van de afspraken is nu nog moeilijk in te schatten. Ligt er eenmaal een voorstel op tafel, dan is het aan de Europese Commissie om ermee in te stemmen.

> pagina 2: ‘Wethouders sturen liever met subsidie dan met onteigening’

Reageer op dit artikel