nieuws

Houtwalsnippers houden Marum op temperatuur

bouwbreed Premium

De negen gebruikers van een kleinschalig warmtenet in Marum sparen samen ruim een kwart miljoen kubieke meter gas door warmte uit houtsnippers af te nemen. Zo helpen ze direct mee het landschap te onderhouden.

Houtwallen kenmerken het landschap van zuidwestelijk Groningen. Om het landschappelijke karakter te behouden, moet de begroeiing in wat het Westerkwartier heet regelmatig worden gesnoeid. Tot nog toe werd het snoeihout op een grote hoop geschoven en verbrand. Nu wordt het verstookt in een houtsnipperketel. “Van ongecontroleerde naar gecontroleerde verbranding”, noemt directeur Jaap Koppejan van Bio Forte de omslag.

Bio Forte uit Enschede bouwde in Marum een kleinschalig warmtenet; het eerste in z’n soort in Nederland. Het net bedient via een 1,5 kilometer lange leiding negen voorzieningen in Marum. De afnemers besparen daarmee samen ruim 250.000 kubieke meter gas per jaar. De houtketel heeft een vermogen van 500 kilowatt. “Dat is relatief klein”, legt Koppejan uit en dat hoort ook zo: “Een kleine ketel verbrandt de houtsnippers beter.” Een warmtebuffer in de vorm van 20 kubieke meter water vangt pieken in de vraag naar warmte op. “Genoeg om er een paar uur mee te overbruggen.”

In noodgevallen springt het plaatselijke zwembad bij met de gasketel die voorheen het water verwarmde. “Die heeft nu geen functie meer”, zegt Koppejan. “De ketel is nog maar een paar jaar oud en het is zonde om weg te halen. Nu kan hij nog mooi dienst doen als achtervang.”

Bio Forte zou het warmtenet in Marum nog kunnen uitbreiden. Dat is niet goedkoop. “Een lengte van 250 meter leiding kost al snel een ton”, rekent Koppejan voor. Het laat onverlet dat er veel interesse voor bestaat. Ook andere gemeenten overwegen een dergelijke installatie te laten bouwen. De bouw van de installatie van Marum kostte ongeveer 1 miljoen euro.

Reageer op dit artikel