nieuws

‘Het was in Noord-Holland niet 
structureel een boevenbende’

bouwbreed

Het beeld dat het in het Noord-Hollandse bestuur structureel en in den brede een ‘boevenbende’ was, klopt niet. Dat schrijft de Commissie Operatie Schoon Schip in haar onderzoek ‘Ondernemend Bestuur’.

In het rapport krijgt vooral oud-gedeputeerde Hooijmaijers er van langs. Zijn gedrag in met name zijn tweede bestuursperiode van 2007 tot 2009 wordt gekenschetst als ‘niet voldoen aan de normen van behoorlijk bestuur’.

Zijn innige relaties met onder meer de vastgoedsector, het betrekken van privérelaties bij projecten en zijn eigenmachtig optreden waarbij hij bepaalde provinciale ambtenaren passeerde kwalificeert de commissie als op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling. Dat moet door bestuurders altijd vermeden worden.

Volgens de commissie bestaande uit de hoogleraren Hans van den Heuvel, Marcel Pheijffer en Jouke de Vries, toonde Hooijmaijers zich een ondernemend bestuurder die zich in de loop der tijd, en zeker in zijn tweede periode na een eclatante verkiezingsoverwinning, steeds verder van de gangbare normen afwijkt. “Hij zoekt de ruimte in de regelgeving en het handelen van de gedeputeerde op en stelt het resultaat boven alles”, aldus de commissie.

Dat laatste leidde ertoe dat hij druk uitoefende op collegabestuurders – ook van andere overheden – en ambtenaren. Daarbij had hij een intimiderende stijl die met de jaren steviger en dominanter werd. “De bestuurder slaagde er niet meer in zijn eigen gedrag te corrigeren. Hetgeen temeer klemt indien ook anderen hem niet corrigeren”, valt te lezen in het rapport.

Verwijt

Hoewel de commissie uitdrukkelijk geen collectieve schuld bij het provinciebestuur neerlegt, verwijt zij collega-gedeputeerden wel Hooij­maijers niet op de vingers getikt te hebben. Datzelfde verwijt treft ook toenmalig commissaris der Koningin Borghouts.

Die kon volgens het onderzoek absoluut niet op tegen Hooijmaijers, wellicht mede doordat Borghouts zelf ook de nodige banden in de vastgoedsector heeft. Hooijmaijers heeft volgens het rapport eens gezegd dat hijzelf Borghouts ook niet zou aanspreken op zijn banden met Zeeman.

Bij het onderzoek is de commissie een aantal zaken tegengekomen waarbij nogal wat partijgenoten van Hooijmaijers (VVD) de revue passeren. Zo wordt de voorganger van Hooijmaijers, Henri Meijdam, omschreven als “een netwerker pur sang die als een kameleon de rollen van gedeputeerde, ondernemers, adviseur en partijgenoot door elkaar laat lopen”. Ed Nijpels heeft als commissaris van Econcern zijn VVD-collega en gedeputeerde Elisabeth Post benaderd in de zaak rond windturbineontwerper DarwinD, waarvan Econcern grootaandeelhouder was. En tenslotte is VVD-fractieleider Stef Blok betrokken geweest bij het project Leeker Woonlanden in zijn rol van commissaris bij de Scholtens Groep.

De commissie waarschuwt voor de al te gemakkelijke conclusie dat het sprake is van een VVD-netwerk. Er zijn ook de partijgenoten te vinden die zich niet lieten intimideren of misbruiken. Zo gaf collega-gedeputeerde Cornelis Mooij vooral in de Landsbanki-affaire wel tegengas. De opvolger van Hooijmaijers, Laila Driessen, toonde zich niet ontvankelijk voor de vastgoedsector en projectontwikkelaars, maar handelde zakelijk en vanuit het belang van de provincie. En Elisabeth Post diende als Statenlid Hooijmaijers vaak van repliek en was niet ontvankelijk voor het verhaal van Nijpels in de casus DarwinD. “Zij heeft Noord-Holland behoed voor een financieel fiasco.”

Reageer op dit artikel