nieuws

Het perfecte klaslokaal ingericht volgens de stand der techniek

bouwbreed Premium

Onder de titel ‘Het perfecte klaslokaal’ opent vandaag bij het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) in Rotterdam een opstelling van een tweelaags mini-schoolgebouw. Hierin hebben bedrijven hun nieuwste producten verwerkt op het gebied van energie, luchtkwaliteit en thermisch, akoestisch en visueel comfort.

I n de scholenbouw valt nog een wereld te winnen waar het bijvoorbeeld gaat om energiebesparing en binnenklimaat. De problemen zijn onder andere terug te voeren op gebrekkige ventilatie en isolatie, de vaak slechte bouwkundige en installatietechnische staat van de gebouwen en ontoereikende zon- en geluidwering. Zo is vast komen te staan dat het merendeel van de scholen niet voldoet aan de minimale eisen die gesteld worden aan de concentratie van CO 2 . Onderzoek heeft aangetoond dat gemeenten en schoolbesturen bij nieuwbouw op het moment van oplevering zelden controleren of de aangebrachte ventilatie voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit.

Een stimulans voor schoolbesturen om te investeren in energiebesparende maatregelen en het binnenmilieu moet het programma Frisse Scholen van het ministerie van EZ zijn. Binnen dit programma is het Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) voor het primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Aan de hand van een stappenplan kan zo worden vastgesteld wat de actuele situatie in de school is en wat de verbeteropties zijn.

Hergebruik

Wat de markt aan prod ucten te bieden heeft om de schoolgebouwen te verbeteren, is vanaf vandaag dus te bekijken in het ‘perfecte klaslokaal’ van ICDuBo. “Het lokaal heeft frisse lucht, het juiste licht en de juiste temperatuur, er wordt geen energie verspild en het geluid en de akoestiek zijn optimaal”, stelt ICDuBo. “Er wordt alleen helaas geen lesge geven.” Bouwers, architecten en schoolbesturen kunnen er wel aan den lijve ervaren aan welke voorwaarden een goed lokaal moet voldoen.

ICDuBo had sinds 2010 één klaslokaal ingericht volgens de stand der techniek van die periode. “Maar de ontwikkeling in producten gaat zo snel dat vernieuwing nu wel nodig was”, verklaart Aart van der Wilt van ICDuBo. Een aantal systemen van ‘toen’ is hergebruikt in de nieuwe opzet, waarbij twee lokalen zijn gestapeld. Gebleven is bijvoorbeeld het specifiek voor scholen ontworpen verlichtingsconcept School Vision van Philips. Een State of the Art systeem, meent Van der Wilt, omdat het verschillende standen kent. Zo is er een stand die de concentratie van de kinderen bevordert, maar kan het licht ook bijvoorbeeld op ‘rust’ worden ingesteld. Maar naast dit relatief dure concept noopten de ontwikkelingen het innovatiecentrum ook het gebruik van led in de school te belichten.

Een groot aantal aanbieders, waaronder vijf bedrijven uit de Saint-Gobain-groep, laat zijn innovaties in de klaslokalen zien. Van der Wilt: “Het is een selectie, op basis v an bepaalde criteria, maar de belangrijkste concepten hebben we wel bij elkaar.”

Reageer op dit artikel