nieuws

Goed presterende bouwers krijgen voorrang bij Rijkswaterstaat

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat werkt vanaf eind 2014 met een ‘witte lijst’ van goed presterende bouwers. Zij krijgen een streepje voor in de selectieprocedure voor nieuwe opdrachten.

Dat verwacht programmamanager Luuk Bosch van Rijkswaterstaat. Vanaf 2013 is een speciaal projectteam beschikbaar om metingen op een uniforme manier te begeleiden. Bosch maakt daarvan deel uit. Inmiddels zijn vijftien projecten doorgemeten. Komend jaar worden daar alle 35 onderhoudsprestatiecontracten, alle ingenieursdiensten en vier aanlegcontracten aan toegevoegd. Bosch verwacht de databank eind 2014 zo goed gevuld te hebben dat Rijkswaterstaat de prestaties kan laten meewegen bij de selectie.

Al jaren proberen ProRail, Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat de stap te zetten om goed werk te belonen, maar juridisch kleven daar haken en ogen aan. Nu is toch een modus gevonden die in de praktijk lijkt te werken en niet veel extra administratieve lasten met zich meebrengt. Onderling stemmen de rijksopdrachtgevers de voortgang af om tot één werkend systeem te komen voor bouwers, zodat de meetmethode voor verschillende projecten overal hetzelfde is. Overigens werken ook diverse gemeenten aan een systeem van past performance .

Cijfer zeven

Een zwarte lijst van aannemers die er met de pet naar gooien, is niet mogelijk door Europese wetgeving, maar een witte lijst op basis van objectief gemeten prestaties mag wel. Nieuwkomers krijgen standaard het cijfer zeven zodat ze een goede binnenkomer hebben om zich te bewijzen.

Overigens mag Rijkswaterstaat de ranglijst alleen gebruiken bij de selectie van bouwers die mogen meedingen naar een project en niet als gunningscriterium. Toch een grote stap, want het is vaak al lastig om een plek te veroveren bij de laatste vijf. Rijkswaterstaat verwacht dan ook dat deze methode al genoeg motivatie geeft om beter te letten op samenwerking en de geleverde prestaties.

Per kwartaal vullen zowel Rijkswaterstaat als de hoofdaannemer een vragenlijst in met veertien punten, verdeeld over zes onderwerpen. Meedenken en oplossingen aandragen voor problemen wordt beloond. Bosch: “De manier van samenwerken tijdens de uitvoering van een bouwproject is daarbij het allerbelangrijkst. Stelt een bouwer zich proactief op of komt iemand pas in beweging als het misgaat? Dat is de basis van de beoordeling.”

> pagina 3: Witte lijst binnen twee jaar beschikbaar

Reageer op dit artikel