nieuws

Geen afval meer van de bouwplaats

bouwbreed Premium

Bouwafval bestaat over een paar jaar niet meer. In 2015 kan de afvalcontainer voorgoed weg van de bouwplaats, verwacht bouwbedrijf Vorm.

Ambitie Vorm: stortcontainer in 2015 weg

De Papendrechtse onderneming (omzet 2011: circa 180 miljoen euro) wil een nieuwe standaard realiseren op het gebied van milieuvriendelijk werken, zorgvuldige omgang met grondstoffen en energiebesparing. Daartoe gaat het nauwer samenwerken met de toeleveranciers en de vaste afvalverwerker van het bedrijf, Vliko.

De eerste stap is een inventarisatie van materialen en grondstoffen die nog niet zijn te recyclen. “Bij Vliko wordt al 90 procent van het bouwafval hergebruikt. We gaan nu kijken naar die resterende 10 procent”, verklaart Cora Jongenotter. Zij vervult bij Vorm de functie van manager lean bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door een overleg op gang te brengen waarbij de hele productketen, van producent tot afvalverwerker, is betrokken, moet het percentage herbruikbare materialen stijgen van 90 naar 100. De afvalverwerker transformeert zich tot een schakel in de grondstofketen.

Jongenotter rekent erop dat de toekomstige 100 procent in absolute hoeveelheden minder is dan de huidige 90 procent die al opnieuw dient als grondstof. Daarvoor kan het gebruik van nieuwe technologie zorgen, zoals BIM en de ontwikkeling van lean bouwen.

Met BIM valt nauwkeuriger dan voorheen te bepalen wat allemaal nodig is voor een project. Alle bestellingen zijn daardoor precies op maat. Containers gevuld met misbaksels, materialen die beschadigd zijn en restpartijen moeten tot het verleden behoren. “Minder verspilling is ook duurzaam doen”, zo zien ze bij Vorm. Wat nog rest, of het nu nieuwbouw of renovatiewerken betreft, zijn grondstofvoorraden.

Vorm Bouw wil in 2015 tevens 30 procent energiebesparing realiseren. Zowel op kantoor en bij de materieeldienst als op de bouwplaatsen.

Reageer op dit artikel