nieuws

Fatale holte verplaatste naar boven

bouwbreed Premium

Doordat telkens het dak instortte verplaatste een holte van een niet goed ingestorte mijngang naar boven. Daardoor is volgens onderzoeker prof. Dick Hordijk heel lokaal een sinkhole ontstaan bij de parkeergarage van winkelcentrum ’t Loon.

In de ondergrond van Heerlen wemelt het van de mijngangen. De meeste bevinden zich op dusdanige diepten dat instortingen en grondbewegingen eromheen zich niet gauw vertalen naar het maaiveld. Maar precies onder één vleugel van winkelcentrum ’t Loon bevond zich een uitloper van de Oranje Nassau-mijn waar heel ondiep, zo’n 90 meter onder de oppervlakte, steenkolen werd gewonnen.

Toen de kolenwinning in de jaren vijftig werd gestaakt en de stempels werden verwijderd, stortte het dak van die gangen geleidelijk in. Daarbij ontstonden breuken die verticaal transport van water en materiaal mogelijk maakten door lagen die tot dat moment niet doorlatend waren. Zoals een kleilaag op zo’n 20 meter diepte. Langs die breuklijnen moet materiaal zijn gespoeld naar een holte die was overgebleven nadat de mijngang niet volledig was ingestort vertelde prof. Hordijk vrijdag bij de presentatie van de uitkomsten van bijna een jaar onderzoek.

Zo verplaatste de holte zich volgens Hordijk langzaam naar boven, totdat de bovenliggende bodemlagen niet meer door boogwerking de krachten over konden nemen. Dat verklaart het feit dat na jarenlang kleine verplaatsingen waren waargenomen, vorig jaar plotseling een grote zakking optrad, een zogeheten sinkhole. Het is volgens Hordijk beslist niet zo dat het optreden van zo’n sinkhole v erwacht mocht worden.

Hordijk, die zijn onderzoek uitvoerde in opdracht van de vereniging van eigenaren van ’t Loon suggereerde dat de stijging van het mijnwater bijgedragen kan hebben aan de schoorsteenwerking van de naar boven verplaatsende holte. Begin jaren negentig werden de pompen uitgezet die ervoor hadden gezorgd dat de steenkolen droog gedolven konden worden.

Sindsdien steeg het waterpeil in de bodem onder het winkelcentrum weer. Ook dat heeft volgens Hordijk het transport van materiaal door de bodem bevorderd.

Reageer op dit artikel