nieuws

Europese Unie wil verplichte e-factuur

bouwbreed Premium

De Europese Unie overweegt de e-factuur verplicht te stellen voor alle Europese aanbestedingen. Overheden moeten dan uitsluitend met elektronische facturen gaan werken.

Elektronisch factureren voor alle Europese aanbestedingen

Op dit moment werkt slechts 5 tot 10 procent van de bedrijven binnen Europa met e-facturen, maar de Europese Commissie streeft ernaar dat elektronisch factureren uiterlijk 2020 gangbaar is. Argument voor verplichting van e-factureren is dat het jaarlijks 15 miljoen bomen zou besparen. Daarnaast is het aantoonbaar sneller en minder fraude- en foutengevoelig.

Om de voortgang te stimuleren, wordt gedacht aan verplichtende wetgeving bij alle Europese aanbestedingen. Daarbij belooft Brussel te letten op één methode met een goede standaard voor de gegevens en betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf, zodat een grootschalige overstap mogelijk is.

Om de meningen te inventariseren, kan iedereen tot 14 januari reageren via de lopende consultatieronde. Gemeenten, provincies en andere lagere overheden worden uitgenodigd hun ervaringen met e-factureren bij overheidsopdrachten in te brengen.

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. De elektronische factuur kan automatisch worden ingelezen en verwerkt door het factureringssysteem bij de ontvanger. Een e-factuur wordt vaak verward met een pdf-factuur die via de e-mail wordt ontvangen, maar gaat dus een stap verder.

Om de drempel voor e-factureren te verlagen, is in 2010 de btw voor elektronische facturen bij wet gelijk gesteld aan die van papieren facturen. Nederland moet die wetgeving nog dit jaar invoeren en ligt al redelijk op koers. Momenteel ligt de gewijzigde Wet op de omzetbelasting bij de Eerste Kamer.

Van alle facturen die bij de Nederlandse overheid binnenkomen, is grofweg een zesde bouwgerelateerd. Bouwend Nederland heeft overigens begin vorig jaar al een systeem opgezet om op eenvoudige wijze digitaal te factureren. Bouwers die daarvan gebruik willen maken hebben alleen maar internet nodig.

De brancheorganisatie schat dat de sector 300 miljoen euro op jaarbasis kan besparen.

Reageer op dit artikel