nieuws

Drost: Finale kwijting onacceptabel

bouwbreed Premium

Floor Drost weigert in te stemmen met finale kwijting in ruil voor een financiële vergoeding van de Staat. Onacceptabel, vindt de klokkenluider.

Enkele tonnen heeft de Staat volgens Drost klaarliggen om hem tegemoet te komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dit bevestigen noch ontkennen. Een schadevergoeding mag het niet heten volgens Drost. “Het is puur bedoeld om mijn leven weer op de rit te krijgen”, zegt Drost, die in 2004 de schaduwboekhouding van Boele & Van Eesteren naar buiten bracht en daarmee een grootschalige fraude in de burgerlijke en utiliteitsbouw blootlegde.

De klokkenluider ging met ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek omdat hij het idee had dat het bedrag dat hij zou krijgen een aanzet tot genoegdoening zou zijn.

Drost verwijst naar de breed gesteunde initiatiefwet van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Hierin is onder meer een betere rechtsbescherming en een apart onderzoeksinstituut voor klokkenluiders ondergebracht. Drost gaat ervan uit dat voorafgaand aan de invoering van deze wet een regeling komt voor nog niet afgewikkelde zaken.

Het ministerie dacht daar echter anders o ver. “Ondertekening van het aanbod dat ik van het ministerie heb gekregen, betekent dat dit het is en verder niets”, zegt Drost. De klokkenluider zou inmiddels gestarte civiele procedures, die hem uiteindelijk meer geld moeten opleveren, moeten stopzetten.

Drost zegt hier niet mee akkoord te kunnen gaan. “Ik wil niet poenerig overkomen, maar het bedrag dat ze me bieden is gewoon niet hoog genoeg om alle geleden schade te dekken. Mijn auto ligt in de prak, maar ze geven me niet eens genoeg geld om mijn achterlicht te repareren.” Drost heeft aangeboden om een forensisch accountant te laten onderzoeken hoeveel schade hij precies geleden heeft. Het ministerie wil daar volgens Drost niets van weten.

Bijkomen

Ho e het aanbod dat het ministerie hem gedaan heeft er precies uitziet en om hoeveel geld het gaat, wil Drost niet zeggen. “Ik zal het volgende week openbaarmaken. Eerst even bijkomen.” Ook advocaat Sjaak Pleiter houdt de lippen stijf op elkaar.

Drost wil nu eerst weten wat de “inhoud en strekk ing” van de overeenkomst tussen de Staat en collega-klokkenluider Ad Bos is. “Heeft hij een schadevergoeding gehad, een tegemoetkoming of tipgeld? Wat was de rekenmethode en wat waren de voorwaarden? Ik wil een akkoord onder dezelfde voorwaarden als hij.” De enige manier om daar achter te komen volgens Drost is de rechtbank te verzoeken om een voorlopig get uige nverhoor toe te staan.

Reageer op dit artikel