nieuws

Confectiepak voor opwekken energie uit waterkracht

bouwbreed Premium

Voor opwekking van energie uit waterkracht heb je geen stuwdam nodig, het kan ook met een zeer compact schoepenrad. Met de nieuwste toepassing de Hydroring mikt een Haags bedrijf vooral op gebruik in ontwikkelingslanden.

Een Hydr oring is een gepatenteerd systeem bestaande uit een impeller (schoepenrad) die gevat is in een roestvrijstalen ring met een doorsnede van een meter. Het apparaat, dat iets meer dan 1000 kilo weegt, is eenvoudig in te bouwen in een waterbouwkundig werk als een stuw, pijpleiding of rivierschuif. Voorwaarde is een hoogteverschil in het water van tussen 2 en 4 meter. De stroming van het water zet het schoepenrad en een generatorcombinatie in werking. Dat levert zo’n 100 kW vermogen op, bij een visvriendelijke variant 80 kilowatt. ‘‘Het systeem is zowel serieel als parallel te schakelen en daardoor precies op de lokale omstandigheden in te stellen”, licht Eric Govers (Hydroring Capital) toe. “Je kunt met een Hydroring evenveel stroom opwekken bij een groot hoogteverschil als bij een groot wateraanbod.”

Zijn bedrijf heeft recentelijk bij Volker Stevin Materieel (VSM) in Dordrecht een succesvolle test gedraaid met een demonstratie-installatie. Dat gebeurde, bij gebrek aan waterverval, met behulp van baggerpompen. Een volgende demonstratie vindt plaats op de Filippijnen. Daar is een contract gesloten met energiebedrijf Geenenergy Holdings. Als het demonstratieproject de regering in het nabijgelegen Manilla bevalt, gaat het energiebedrijf zeshonderd exemplaren exploiteren over het hele land, aldus Govers. Greenenergy heeft ook een optie genomen om in tien andere landen in Azië Hydrorings te plaatsen. Toepassing in Nederland is in principe ook mogelijk, maar door gebrek aan hoogteverschil minder interessant. Voor ontwikkelingslanden zijn de compacte apparaten juist uitermate geschikt, zeker in afgelegen gebieden. Een Hydroring is daar tegen lage kosten binnen een paar dagen op te bouwen. Go vers: “In principe kan dat overal. Het is een confectieproduct, geen maatpak zoals een stuwdam.”

Geluidloos

Stroom op wekken ge beurt geluidloos, onderhoud heeft de mini-energiecentrale nauwelijks nodig. Dat laatste heeft te maken met de opbouw ervan. Het schoepenrad wordt magnetisch gelagerd door twee ringen die elkaar afstoten, waardoor er geen wrijving is en slijtage wordt voorkomen. Gezien de gestandaardiseerde en modulaire opzet van het systeem is het makkelijker om het apparaat in zijn geheel te vervangen. “We leveren er gewoon standaard een aantal extra Hydroringen erbij.”

Eén Hydroring kan in een ruraal gebied van een ontwikkelingsland in de – bescheiden – energiebehoefte voorzien van drie- tot vierduizend mensen.

De geschatte kosten van het systeem bedragen ongeveer 2 miljoen euro per MW vermogen. Dat is veel geld voor een ontwikkelingsland maar Hydroring Capital verkoopt de s ystemen niet.

Lokale investeerders

Het bedrijf installeert de mini-waterkrachtcentrales ter plaatse in samenwerking met lokale investeerders, overheden en partners en mikt vervolgens op langjarige exploitatie ervan. Bij de technische uitwerking van de Hydroring werkt het bedrijf samen met VSM, Unesco-IH E, Bronswerk, Siemens en Royal Haskoning/DHV.

Reageer op dit artikel