nieuws

Commentaar / Regeerakkoord

bouwbreed Premium

De euforie rond de snelle kabinetsformatie en het eveneens snelle regeerakkoord wordt al snel gevolgd door wenkbrauwfronsen.

Op het eerste gezicht lijkt de pijn redelijk verdeeld en doen de maatregelen op het gebied van de woningmarkt minder pijn dan gevreesd. Als echter het totale akkoord wordt beschouwd, dan stapelen de donkere wolken zich op boven de bouwsector. Zo is er tevredenheid over het feit dat minister Melanie Schultz 80 procent van het budget tot 2028 mag gaan besteden. Vraag is wanneer die projecten daadwerkelijk van start kunnen gaan. Veel zal er bij Rijkswaterstaat niet besteksklaar op de plank liggen. Daarbij komt dat Rijkswaterstaat lang niet de belangrijkste klant is van de gww-sector. Een veel grotere productie komt van provincies en vooral gemeenten. Daar staan de budgetten echter zo mogelijk nog meer onder druk dan bij de rijksoverheid. Zo worden gemeenten gedwongen tot schatkistbankieren hetgeen de mogelijkheden om hun vermogen te laten groeien, zwaar beperkt. Het btw-compensatiefonds wordt afgeschaft. Onderwijshuisvesting komt uit het gemeentefonds dat ook al wordt gekort. Op het gebied van de woningmarkt handhaaft het kabinet de afschaffing van het investeringsbudget stadsvernieuwing. Tegelijkertijd willen provincies en gemeenten juist meer binnenstedelijk doen. Uit recent onderzoek van ABF Research blijkt dat in de meest uitgeklede variant er nog altijd een jaarlijks tekort van 240 miljoen op de grondexploitatie overblijft dat niet door gemeenten kan worden gedekt.

De grote vraag is verder of burgers weer vertrouwen krijgen om te investeren. Volgens het CPB vallen de koopkrachteffecten mee. Wie de recente debatten over de zorgpremies heeft gezien, kan zich voorstellen dat burgers vraagtekens zetten bij de CPB-cijfers en dus op hun handen blijven zitten.

De politiek zal dus heel goed moeten uitkijken dat het nog net niet bejubelde regeerakkoord geen ongewenste effecten heeft die de economie nog verder schaden. Want dat gebeurt als bouwinvesteringen nog verder achterblijven.

Reageer op dit artikel