nieuws

Centraal waterreservoir voor toiletspoeling

bouwbreed Premium

Een centraal, verticaal opgesteld waterreservoir kan hemelwater leveren aan toiletten op meerdere verdiepingen. Zo kan worden bespaard op drinkwater en op de benodigde ruimte in het toilet of de badkamer.

O ctrooi NL2006112 gaat over een centraal waterreservoir voor het leveren van met name hemelwater aan toiletten. Bij te weinig regenval kan dat zo nodig via een vlottersysteem worden aangevuld met leidingwater. In zijn eenvoudigste vorm bestaat het reservoir uit een verticaal opgestelde standaard pvc-buis met een voldoende grote diameter, waarop verbindingsleidingen zijn aangesloten voor de toiletten. De waterdruk van het zich over een of meer verdiepingen uitstrekkende reservoir is voldoende voor het via simpele drukspoelkranen doorspoelen van toiletten, zonder tussenkomst van afzonderlijke wc-spoelreservoirs met vlottermechanisme. Het centrale reservoir kan bij een renovatie worden verstopt achter een voorzetwand, of meteen al bij de bouw worden opgesteld in een centrale schacht. In dat laatste geval kan het worden geïntegreerd met de gebruikelijke standleiding die is aangesloten op het riool. Het wordt dan een enkele buis die met een verticaal schot is verdeeld in twee compartimenten: een voor het waterreservoir en een voor het afvalwater van de toiletten en de overloop van het reservoir. Het centrale reservoir zou bovendien met een of meer horizontale schotten kunnen worden opgesplitst in semi-centrale reservoirs voor elke verdieping, waardoor de hoeveelheid opgevangen regenwater ‘eerlijk’ kan worden verdeeld.

In de octrooitekst noemt uitvinder Jurgen Keizers – met zijn broer Eric (directeur) van Easy Sanitary Solutions – enkele voordelen ten opzichte van een traditioneel systeem. Onder andere de ruimtewinst in het toilet of de badkamer, de besparing op drinkwater, en de mogelijkheid meerdere keren kort achter elkaar door te spoelen. Bovendien kan de toiletpot op onconventionele posities worden geplaatst als hij aan de onderzijde kan worden aangesloten op een al dan niet geïntegreerd e aan- en afvoerleiding. De pot kan in dat geval geheel los k omen te staan van de wanden en worden bediend via een voetpedaal.

Grijs water

De octrooitekst noemt de mogelijkheid het reservoir niet alleen te vullen met regenwater, maar ook met grijs water uit een douche of ligbad. Daarbij gaat de tekst voorbij aan de grondige voorzuivering die in dat geval nodig is om waterbederf te voorkomen. Ook aan de noodzakelijk filtering van het opgevangen hemelwater wordt trouwens geen woord vuilgemaakt. “Er bestaan tegenwoordig systemen voor de terugwinning van warmte uit douchewater, die bijhouden of er ‘vers’ douchewater bijkomt en die in dat geval aan de onderzijde ‘oud’ water afgeven aan het riool. Bovendien legen ze om de zoveel dagen het hele systeem, zodat het schoon blijft”, zegt Keizers in een toelichting. Hij verwacht dat zijn vinding pas over ongeveer een jaar op de markt komt.

octrooinummer: NL2006112

houder: Easy Sanitary Solutions, Losser

uitvinder: J. Keizers

Reageer op dit artikel