nieuws

CBS: Productiekrimp bouwsector drukt zwaar op nationale economie

bouwbreed Premium

De instortende bouwproductie drukt steeds zwaarder op de nationale economie. De krimp van 8 procent vergeleken met een jaar geleden is de grootste van alle bedrijfstakken. “Als het krimpcijfer van de bouwproductie nul zou zijn, dan was de economie niet 1,6 maar 1,2 procent gedaald”, aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Eigenlijk is de invloed van de bouwsector op de economie nog vele malen groter, stelt de econoom. “De cijfers van bijvoorbeeld makelaars, notarissen en toeleveranciers rekenen we niet onder bouwproductie. Ook daar is echter een krimp te zien.”

Volgens de eerste voorlopige raming van het CBS is de nationale economie ten opzichte van het tweede kwartaal met 1,1 procent gekrompen. De achterstand op het derde kwartaal van 2011 bedraagt 1,6 procent.

De investeringen in vaste activa zijn ten opzichte van een jaar geleden met 6,4 procent gedaald. Vooral getroffen zijn de woningbouw, infrawerken en de sector bedrijfsgebouwen. Ook werden fors minder auto’s verkocht en namen de investeringen in machines en installaties stevig af.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de bouw al vanaf 2009 in de greep is van krimp, uitgezonderd een korte opleving begin 2011. Het gehele jaar al staat de sector vergeleken met 2011 flink in de min.

In het eerste kwartaal bedroeg – mede door de koude februarimaand – de achterstand 10,4 procent. De rest van het jaar laat een nauwelijks florissanter beeld zien met in het tweede en derde kwartaal krimpcijfers van 7,8 en 8 procent.

Het is niet overal kommer en kwel, ziet Van Mulligen. “De bouwproductie op de kantorenmarkt is minder hard gaan dalen.” Van een opleving wil hij echter nog niet spreken.

De zwakke bouwproductie trekt een steeds grotere wissel op het aantal medewerkers in de sector. Het derde kwartaal laat vergeleken met een jaar eerder een krimp zien van 17 procent. Ook andere sectoren laten veren maar toch een stuk minder dan de bouw.

Het aantal werknemers in de bouwsector is in een jaar tijd met 17.000 verminderd tot nog 355.000.

Reageer op dit artikel