nieuws

‘Bouw overdrijft gevolgen van de verhuurdersheffing’

bouwbreed Premium

De voorspelling dat de bouw zal stilvallen door de verhuurdersheffing is ‘”sterk overdreven”, volgens minister Blok (wonen). Dat zei hij woensdag tijdens een debat met de Tweede Kamer.

“Moet dan eerst de hele bouw- en corporatiesector naar de kloten zijn voordat ze het geloven in Den Haag?”, reageert Aedes-voorzitter Marc Calon op de uitspraken van de minister. “Het is heel vreemd dat de minister zijn eigen toezichthouder tegenspreekt en buitengewoon teleurstellend dat hij pas in het voorjaar met aanpassingen wil komen.” Een grote taxatiefout volgens de corporatievoorman. “Banken en corporaties moeten zorgen dat hun begrotingscijfers kloppen, anders zijn de corporaties weer stout. Investeringsplannen worden daarom nu al stilgelegd.” Zit een bouwvakker eenmaal in de WW, dan komt hij er niet zo makkelijk meer uit, voorspelt hij.

Voor Blok is duidelijk dat de 2 miljard euro heffing vaststaat. Ook zal hij pas in het voorjaar de mogelijkheden voor differentiatie onderzoeken. Wel beloofde hij de Tweede Kamer binnen twee weken te onderzoeken waarom de cijfers van de vijf onderzoeken zo sterk uiteenlopen. Daarmee is hij net op tijd voor de parlementaire behandeling van zijn begroting. “Mogelijk wil hij dan al iets bewegen”, hoopt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. “Mogelijk blijkt dat het CPB met WOZ-waarden van voor de crisis heeft gerekend, zoals nu het gerucht gaat. Dat zou heel onnozel zijn en daar moet in het beleid wel rekening mee gehouden worden.” De oppositiepartijen hebben zich voorgenomen die doorrekening geduldig af te wachten. “Dan kunnen we in ieder geval praten met de juiste cijfers.”

Bouwend Nederland reageert gematigder op het debat. “Het is positief en terecht dat zo veel Kamerleden ernstige zorgen hebben over de situatie op de huurmarkt en de gevolgen voor de bouw” , vindt de bouworganisatie. Huurliberalisatie is de juiste koers om de heffing op te brengen, maar corporaties moeten wel kunnen blijven bouwen en renoveren. Nieuwbouw en vervanging zijn gewoon noodzaak, ook op de huurmarkt. Het is positief dat minister Blok vindt dat corporaties moeten kunnen blijven bouwen, en dat hij daar in de uitwerking van het beleid rekening mee zal houden.”

> pagina 6: meer over dit onderwerp

Reageer op dit artikel