nieuws

Advocaat van Rob A. vraagt vrijspraak in corruptiezaak

bouwbreed Premium

Oud-directeur Rob A. van Janssen de Jong Infra had nooit aangemerkt mogen worden als verdachte in de strafzaak rond de Limburgse wegenbouwer. Alleen daarom al moet hij volgens zijn raadsman mr. M. Zuketto vrijspraak krijgen. Dat betoogde hij gisteren in het hoger beroep in de corruptiezaak waarin tien verdachten terechtstaan.

Het zag er even naar uit dat Zuketto’s p leidooi, dat eigenlijk vorige week al gepland stond, nog verder naar voren zou schuiven. Als voorbereiding op zijn verdediging wilde de advocaat het liefst een detailleerde schriftelijke uitwerking van de verklaring die voormalig regiomanager Mark J., een van de andere hoofdverdachten, eerder in de behandeling van het hoger beroep heeft afgelegd en die belastend was voor Rob A.

Het Hof wees dat verzoek af, waarna het pleidooi toch doorging.

Daarin maakte Zuketto duidelijk dat Rob A. niet de kwade genius is waar de advocaat van Mark J. hem tijdens eerdere zittingen voor hield. Rob A. zou Mark J. het vak geleerd hebben, zowel in goede als kwade zin. Onzin, meent Zuketto, die ook weinig waarde hecht aan de eerdere verklaring van Mark J. dat Rob A. van alle malversaties op de hoogte was. “Blijkbaar wil hij de verantwoordel ijkheid afwentelen op A.” In de praktijk hadden A. en J. volgens Zuketto weinig overleg omdat A. meerdere locaties onder zijn beheer had en Mark J. volledig zelfstandig handelde.

De raadsman pleitte vrijspraak voor alle zaken waarvan A. wordt verdacht. Van de meeste zaken kan in zijn ogen niet bewezen worden dat A. daarbij betrokken was als pleger of medepleger. En in de enkele zaak waarin de oud-directeur wel betrokken was, is niet bewezen dat het om een strafbaar feit gaat.

De advocaat verbaast zich erover dat zijn cliënt überhaupt als verdachte bestempeld is. In de onderzoeken die vooraf gingen aan het strafrechtelijk onderzoek was daar volgens hem geen aanleiding voor. Er was dan ook geen grond voor het besluit van het OM om een tap te zetten op het telefoonverkeer van Rob A. De informatie d ie via de telefoontap verkregen is noemt Zuketto onrechtmatig en zou uitgesloten moeten worden als bewijs.

Reageer op dit artikel