nieuws

Achtergrond We moeten ons opmaken voor 6 graden warmer

bouwbreed

Het is tijd om plannen te maken voor een warmere aarde. Dat zegt Leo Johnson, partner duurzaamheid en klimaatverandering van PwC in het jongste rapport van de adviseurs ‘Te laat voor 2 graden?’ Hij houdt rekening met zo’n 6 graden opwarming tegen het einde van deze eeuw.

Kyoto is beroemd geworden als plaats waar voor het eerst bindende afspraken zijn gemaakt over terugdringen van de CO 2 -uitstoot in de strijd tegen klimaatverandering. Daaropvolgende klimaatconferenties zoals Kopenhagen en Cancún hebben vervolgens niets opgeleverd. Dat betekent niet dat klimaatverandering inmiddels geen probleem meer is zoals een enkele klimaat­scepticus wil doen geloven.

Waarom zou anders de Europese Commissie zoveel werk maken van de strijd tegen klimaatverandering met duidelijke doelstellingen voor de korte en de lange termijn. Daarbij is vooral de gebouwde omgeving als grootste energieverbruiker en dus ook grootcontribuant van CO 2 in beeld als plek waar nog enorm veel winst te behalen valt met energiebesparing.

En zelfs het nieuwe kabinet is ineens voorstander van duurzame energieopwekking en ook duurzaam grondstoffengebruik. Of dat nu ineens uit milieuoogpunt gebeurt of dat geopolitieke redenen een grotere rol spelen, is nog niet bekend. Het doet er ook niet zoveel toe, als er maar iets gebeurt.

Tempo

Want dat is nodig als de jongste cijfers van PwC bekeken worden. De adviseurs berekenen daarin dat het terugdringen van de CO 2 -emissies nog nooit zo snel is gegaan, maar dat het nog steeds te weinig is. Zelfs als dit tempo wordt verdubbeld, dan bedraagt aan het einde van deze eeuw de opwarming niet 2 graden, maar 4 tot 6 graden. Dat betekent een snellere stijging van de zeespiegel, niet zozeer als gevolg van smeltende ijskappen, maar meer door uitzetting van het zeewater. En hoe goed ook voor de bouw die een nieuw Deltaprogramma tegemoet kan zien, is dat toch niet gewenst.

Het slechte nieuws is dat volgens de rekenmeesters van PwC de terugdringing van CO 2 -uitstoot verzesvoudigd moet worden. Dat is uiterst lastig omdat de grote groei in uitstoot vooral zit in de opkomende economieën zoals China, India, Rusland en Brazilië. Inmiddels stoten de zeven grootste groeiers al meer CO 2 uit dan de G7.

Volgens PwC komt dat overigens ook door de matige groei die de G7 de laatste jaren hebben laten zien waardoor hungroei in CO 2 -emissies beperkt is gebleven.

Wereldwijd gezien blijft het beleid rond CO 2 -afvang en -opslag en rond kernenergie, beide kritieke technologieën voor CO 2 -vrije energieopwekking, onzeker. Ook is een terugtrekking waarneembaar door veel regeringen van de bijdragen die ze leveren aan schone energieopwekking.

“De zakenwereld heeft gevraagd om helderheid over de politieke ambities op het gebied van klimaatverandering. Nu is een ding helder: bedrijven, overheden en gemeenschappen over de hele wereld moeten plannen maken voor een warme wereld. Niet 2 graden, maar 4 of zelfs 6 graden”, vat Johnson het huidige klimaatbeleid samen.

Het goede nieuws is dat hier kansen liggen voor de bouw- en installatiewereld. Die kunnen aan de bak met energiebesparing en schone energieopwekking. Is het niet vanwege het klimaat, dan maar om de afhankelijkheid van eindige fossiele brandstoffen te beperken.

Reageer op dit artikel