nieuws

Zicht op grotere lastenreductie

bouwbreed Premium

SIRA Consulting onderzocht in opdracht van het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie de lasteneffecten van de Gids Proportionaliteit. Zij concludeert dat invoering van de gids resulteert in een lastenreductie van circa 13 miljoen euro voor bedrijfsleven en 5 miljoen voor aanbestedende diensten. SIRA baseert haar bevindingen op de vetgedrukte voorschriften uit de gids. De […]

SIRA Consulting onderzocht in opdracht van het ministerie van EZ, Landbouw en Innovatie de lasteneffecten van de Gids Proportionaliteit. Zij concludeert dat invoering van de gids resulteert in een lastenreductie van circa 13 miljoen euro voor bedrijfsleven en 5 miljoen voor aanbestedende diensten. SIRA baseert haar bevindingen op de vetgedrukte voorschriften uit de gids. De schrijfgroep van de gids benadrukt echter dat het proportionaliteitsbeginsel en de toepassing ervan ook gelden voor de delen waarvoor geen voorschriften zijn geformuleerd.

Zo valt er al veel winst te boeken uit de begrijpelijke uitleg van relevante beslispunten, zoals de eisen aan inschrijvers en gunningscriteria. Het vergroot de kans op correcte keuze en vermindert zo de kans op vragen, die moeten worden beantwoord, en juridisch gekrakeel. Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra signaleert in ‘Stilte voor de storm? Resultaten aanbestedingsanalyse 2011’ dat ruim 30 procent van de openbaar gepubliceerde aanbestedingen een of meer onduidelijke of voor meerderlei vatbare eisen bevat. De instructies van de Gids Proportionaliteit kunnen daarin verbetering brengen.

SIRA ziet in het integraal toepassen van paritair opgestelde contractmodellen of algemene voorwaarden een instrument om 10 procent tijdwinst te realiseren in de inlichtingen- en contractfase. Het voorschrift om risico’s te alloceren bij de partij die het risico het best kan dragen of beheersen wordt als neutraal gekwalificeerd. Voor het bedrijfsleven vraagt omgaan met moeilijk beheersbare risico’s bovengemiddelde inspanningen in de voorbereiding van de inschrijving, en vaak tijdens uitvoering.

Het rapport beperkt zich tot het aanbestedingsproces. SIRA geeft dat zelf aan en noemt ook lasteneffecten die optreden tijdens de uitvoering. Vooral daar zijn flinke winsten te boeken. Veel lagere overheden hanteren drempelwaarden voor het openbaar aanbesteden van werken die ver beneden de aanbevolen grenswaarde van 1,5 miljoen euro liggen. Verwacht mag worden dat de Gids Proportionaliteit bijdraagt aan vergroting van het aantal onderhandse aanbestedingen. In de praktijk worden partijen uitgenodigd die het vertrouwen van de aanbesteder kregen door goede prestaties. Hierdoor kan de opdrachtgever toe met een beperkter niveau van toezicht, ook gaat minder tijd op aan contractbeheer. De opdrachtnemer krijgt meer ruimte voor efficiënte uitvoering en optimalisaties. Behalve financieel voordeel biedt dit ook perspectief op progressie in de sociaal-maatschappelijke doelstellingen die aan een opdracht zijn verbonden maar vaak moeilijk in harde voorwaarden zijn te vatten.

Reageer op dit artikel