nieuws

Woningmarkt op de schop

bouwbreed

Grote maatregelen staan de woningmarkt de komende tijd te wachten. Dat blijkt uit het regeer-akkoord dat minister-president Rutte gistermiddag presenteerde.

Eerder werd al bekend dat deze ministersploeg er niet langer voor terugschrikt om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Inmiddels is ook duidelijk wat er precies gaat gebeuren: de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf wordt in stappen teruggebracht met een half procentpunt per jaar. Annuïtair aflossen is een voorwaarde bij nieuwe hypotheken. De overdrachtsbelasting wordt structureel verlaagd. Om starters tegemoet te komen moet de gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting worden uitgebreid.

Ook wil de coalitie van VVD en PvdA de huurmarkt onverbiddelijk lostrekken. Het puntenwaarderingsstelsel voor huurwoningen komt te vervallen. Daarvoor in de plaats voert het nieuwe kabinet een stelsel in waarbij de maximaal redelijke huur maximaal 4,5 procent van de WOZ-waarde bedraagt. Om scheefwoners aan te pakken wordt tijdelijk voor huurders met een inkomen boven 43.000 de huurbescherming opgeheven. Na vertrek van de zittende huurder geldt weer de maximale huur. Ook rekent de nieuwe ministersploeg een extra verhuurdersheffing waarmee het kabinet de extra inkomsten door de huurstijging afroomt. Dat moet in 2014 bijna 500 miljoen euro opleveren, oplopend tot 1,2 miljard euro in 2017. Corporaties moeten terug naar hun pure maatschappelijke staat, stelt de nieuwe regering. Woningbouwverenigingen komen onder directe aansturing van gemeenten en moeten l in verhouding staan tot de regionale woningmarkt. De maatregelen moeten de woningmarkt vlot trekken. Een nieuwe minister die resideert onder Binnenlandse Zaken moet de maatregelen gaan vormgeven.

Verduurzaming van woningen en gebouwen krijgt prioriteit. Via energiebedrijven en corporaties moet een besparingsdeal zorgen voor verbeteringen. Tegelijkertijd wordt extra geld dat het vorige kabinet uittrok voor verduurzaming, teruggedraaid. Via een uitbreiding van de SDE+-maatregelen met 400 miljoen euro wil het kabinet in 2020 16 procent duurzame energie realiseren.

Reageer op dit artikel