nieuws

Woningbouwprogram Overijssel 20 procent lager

bouwbreed Premium

De meeste Overijsselse gemeenten hebben hun woningbouwprogramma tot 2015 naar beneden bijgesteld. Ook de afgelopen jaren is er minder gebouwd dan was voorzien. Oorzaak zijn de marktomstandigheden.

In de toekomst gaat het bij woningbouw niet langer om aantallen, maar om een betere match tussen vraag en aanbod. Die conclusie trekt de Overijsselse gedeputeerde wonen Ineke Bakker naar aanleiding van de afspraken die zij met alle 25 gemeenten heeft gemaakt voor de periode 2013-2015.

In de afspraken gaat het vooral om investeren in herstructurering, kwaliteit en duurzaamheid. “De crisis heeft een domino-effect op de woningmarkt en de financiële situatie van gemeenten, corporaties en marktpartijen. Dat vraagt om flexibiliteit in beleid en regionale samenwerking, dus samen inspelen op de vraag van de regio”, zegt Bakker.

De slechte markt heeft ervoor gezorgd dat het woningbouwprogramma tot 2015 zo’n 20 procent lager is geworden. Dat scheelt circa 4500 woningen. Wel is de helft van de productie binnenstedelijk. Dit komt volgens de gedeputeerde goed uit in verband met de doelstelling van zuinig ruimtegebruik.

Ook is het energiepact gewijzigd. Dat biedt nu meer mogelijkheden voor de aanpak van particuliere woningen. Energieloketten kunnen nu ook langer openblijven.

Reageer op dit artikel