nieuws

Wezenlijke wijziging opdracht

bouwbreed Premium

Het komt voor dat een aanbestedingsprocedure wordt gestaakt en de aanbestedende dienst enige tijd later een nieuwe aanbestedingsprocedure voor dezelfde opdracht begint. De vraag is of dit mag. De rechtbank Den Haag heeft zich hierover onlangs uitgelaten. Een gemeente hield in maart 2010 een openbare aanbesteding voor onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen. Het betrof een raamovereenkomst waarbinnen […]

Het komt voor dat een aanbestedingsprocedure wordt gestaakt en de aanbestedende dienst enige tijd later een nieuwe aanbestedingsprocedure voor dezelfde opdracht begint. De vraag is of dit mag.

De rechtbank Den Haag heeft zich hierover onlangs uitgelaten. Een gemeente hield in maart 2010 een openbare aanbesteding voor onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen. Het betrof een raamovereenkomst waarbinnen diverse werkzaamheden vielen.

De aannemer die als winnaar uit de bus kwam, kreeg te horen dat de opdracht niet zou worden gegund, omdat de gemeente vanwege onzekere economische omstandigheden geen langlopende verplichtingen kon aangaan. Daarop liet de aannemer de gemeente weten dat hij in de toekomst bezwaar zou maken tegen gunning van deze werkzaamheden aan derden.

Dat weerhield de gemeente er niet van in maart 2011 een vooraankondiging te plaatsen van de aanbesteding “onderhoud asfaltverhardingen”. De aannemer verzette zich in kort geding met succes hiertegen. De rechter tikte de gemeente op de vingers.

Desondanks trachtte de gemeente in mei 2012 nogmaals asfaltonderhoudswerkzaamheden aan derden op te dragen. De aannemer kwam hier zonder succes tegenop. De voorzieningenrechter was het met de gemeente eens dat sprake was van wezenlijke wijzigingen.

Een aanbestedende dienst heeft na intrekking van een opdracht alleen de mogelijkheid tot heraanbesteding als wezenlijke wijzigingen in de opdracht zijn aangebracht. Volgens het Hof van Justitie EU is hiervan sprake als voorwaarden worden ingevoerd die in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure zouden hebben geleid tot toelating van andere inschrijvers of de keuze voor een andere offerte.

De voorzieningenrechter oordeelt in dit geval dat nu de derde opdracht beperkt is tot kleine spoedreparaties, dit kan leiden tot andere inschrijvers danwel tot de keuze voor een andere offerte. Deze beperking is zodanig dat de opdracht wezenlijk is gewijzigd, aldus de voorzieningenrechter. De uitkomst van deze procedure is opvallend te noemen.

Dat de handelswijze van de gemeente geen schoonheidsprijs verdiende, bleef overigens ook voor de voorzieningenrechter niet onopgemerkt. Aan het slot van het vonnis merkt hij terecht op dat het de gemeente had gesierd als zij de aannemer voor de derde opdracht een offerte had gevraagd. Die heeft daar echter weinig aan. Hij heeft driemaal achter het net gevist. De gemeente is door het oog van de naald gekropen.

Reageer op dit artikel