nieuws

‘We willen niet vervallen in regeltjes’

bouwbreed Premium

Gisteren ondertekende een twintigtal bedrijven en opdrachtgevers een intentieverklaring om de veiligheid te bevorderen. Onder hen grote namen zoals BAM, Strukton en Ballast Nedam. Initiatiefnemers Jelle Otten, bouwadvocaat en partner bij advocatenkantoor AKD en Frans van Ekerschot, hoofd veiligheid bij de Rijksgebouwendienst zijn trots op het document.

Voorafgaand aan de ondertekening lichten de initiatiefnemers hun plan toe.

Wat doet de governance code precies?

Otten: “De governance code is een afspraak tussen bouwers en opdrachtgevers om de veiligheid in de bouw te verbeteren. Een gedragscode die een cultuuromslag moet bewerkstelligen. Door ketenintegratie en betere samenwerking willen we een claimcultuur voorkomen.”

Hoe dwingend zijn de afspraken?

Otten: “De governance code is een breedgedragen gedragscode met normatieve werking. Deelnemers moeten elkaar onderling kunnen aanspreken op hun gedrag, elkaar scherp houden. We willen nadrukkelijk niet vervallen in allemaal regeltjes. Regels zijn er al genoeg.”

Meer veiligheid en betere samenwerking kun je niet tegen zijn. Hoe voorkom je dat het niet meer is dan een holle frase?

Van Ekerschot: “Iedereen wil de veiligheid in de bouw verbeteren, maar je merkt dat mensen snel in praktische oplossingen gaan denken. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling van de code. Het is opzettelijk heel abstract. Het is namelijk een instrument dat het veiligheidsbewustzijn moet verbeteren. Concrete oplossingen komen later.”

Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?

Otten: “In de praktijk kan dat betekenen dat we iemand aanstellen die belangeloos partijen bij de les houdt, of een ‘pas toe of leg uit’-principe hanteren.” Van Ekerschot: “Het gaat geen rol spelen bij aanbestedingen. Als de code straks alleen een selectiecriterium is, hebben we het verkeerd gedaan. Het is een afspraak tussen partijen. Ik kan me wel voorstellen dat partijen ons kunnen helpen de veiligheidscriteria te verbeteren.”

Welke relatie heeft de governance code met regelgeving en bouwtoezicht?

Van Ekerschot: “Ondanks alle regels en toezicht zijn er in de praktijk nog steeds veel ongevallen en bijna-ongevallen. Het toezicht is in de praktijk te reactief. Veel van die situaties zijn vermijdbaar door meer bewustzijn en een betere samenwerking.”

Er is al heel veel regelgeving in de bouwketen voor veiligheid. Waarom is een nieuwe gedragscode dan toch nodig? Voldoet die regelgeving niet?

Otten: “Dat klopt, er is al heel veel. Maar nog steeds gebeuren er ongelukken. De regels worden niet eenduidig uitgelegd, daardoor kunnen partijen de verantwoordelijkheid op elkaar afwentelen. Het veiligheidsvraagstuk komt vaak terecht bij de onderaannemers . Maximale veiligheid kan alleen bereikt worden wanneer opdrachtgevers en en opdrachtnemers de handen ineenslaan.”

Wat zijn voordelen van bedrijven om hieraan deel te nemen?

Van Ekerschot: “Natuurlijk willen bedrijven zo de veiligheidscultuur verbeteren, maar daarvoor hebben partijen elkaar nodig. Voor meer effectiviteit moet dit zich gaan verspreiden als een olievlek, want hoe meer deelnemers, hoe beter. Het is niet alleen een uithangbord. Een ongeval kost veel geld. Personeel is gewond en moet herstellen, er is vaak schade aan de bouwplaats en een bedrijf lijdt imagoschade.”

Wat gaat de bouw hiervan merken?

Otten: “De bouw gaat het niet zozeer merken, de sector gaat het dóén. Dit wordt bouwers niet opgelegd, we doen het samen. Bijvoorbeeld door de uniformering van de uitleg van regels. Ketenintegratie is hiervoor een goed instrument.”

Reageer op dit artikel