nieuws

Volgend jaar fors meer bouwopdrachten voor huurwoningen

bouwbreed Premium

Woningcorporaties gaan hun onverwacht gunstige kasstromen dit jaar en volgend jaar benutten voor extra nieuwbouwinvesteringen. Dat verwacht het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Het waarborgfonds verwacht dat in 2013 het aantal op te leveren huurwoningen 28 procent hoger zal liggen dan in 2012. Volgens het WSW pakken de corporaties na het mindere investeringsjaar 2011 de draad weer op. Het gaat om bouwproductie die in 2012 voorzien was, maar een jaar uitgesteld is. Heel lang houdt de bouwhausse niet aan. Na 2013 is alweer sprake van een flinke daling.

De investeringen zijn mogelijk vanwege onverwacht gunstige kasstromen van de volkshuisvesters, blijkt uit de afgelopen vrijdag gepubliceerde, jaarlijkse Trendnotitie van het WSW. De netto operationele kasstromen stijgen in de periode 2012-2014 flink. Zelfs na inflatiecorrectie is sprake van een stijging van ruim 20 procent.

De gunstige kasstromen worden veroorzaakt door lagere personeels-, onderhouds- en rentekosten. De corporaties hebben de trend van oplopende personeelskosten duidelijk weten te keren. Stegen de kosten voor 2009 nog jaarlijks met 7 procent, de laatste jaren is het kostenniveau constant. Dat duidt er volgens het WSW op dat er flink is bezuinigd.

Ook in onderhoudskosten werd gesneden. In de jaren vóór 2009 stegen deze met gemiddeld 6 procent. Inmiddels is een daling in gang gezet, en ook voor de komende jaren wordt een daling van 4 procent per jaar verwacht. Het waarborgfonds vindt de bezuinigingen op onderhoud overigens “gevaarlijk”. “De financiële gevolgen van afnemende verhuurbaarheid of verminderde verkoopbaarheid kunnen ernstig zijn.”

Kwetsbaar

Corporaties profiteren ook van de zeer lage rente. Ook dat heeft een nadeel, meent het WSW. Omdat corporaties de afgelopen jaren veel geld hebben bijgeleend, worden ze daarmee “kwetsbaar”.

De financiële ontwikkeling van de sociale huisvesters noemt het WSW gunstig. Zo steeg in het verleden (2006-2010) de langlopende schuld per woning sterk. Aan die snelle stijging is een einde gekomen. Wel is er nog sprake van een kleine stijging. De verwachting is dat tot eind 2014 de langlopende schuld zal groeien naar 36.300 euro per woning.

Toch is de verwachte ontwikkeling voor corporaties op lange termijn negatief. In een realistisch scenario dalen de netto operationele kasstromen van 1,6 miljard euro in 2013 naar 1,3 miljard euro in 2020. “De tendens is dalend, daarom valt in dit scenario niet te ontkomen aan bijstelling van het exploitatiebeleid”, waarschuwt het WSW.

Reageer op dit artikel