nieuws

Vernieuwing bouwkolom levert welvaartswinst op

bouwbreed

Vernieuwing binnen de bouwkolom zelf levert meer welvaartswinst op dan sleutelen aan de hypotheekrenteaftrek. Dat becijfert het EIB in de Groeiagenda bouw.

< Vervolg van pagina 1

“Veel aandacht gaat uit naar hervormingen rond de hypotheekrenteaftrek en de sociale huursector, maar institutionele vernieuwing binnen de bouwkolom zelf is in welvaartstermen minstens zo belangrijk”, aldus het EIB.

Daarbij hebben de economen gekeken naar de productiviteit in de bouw die in de afgelopen decennia nauwelijks is gestegen. Zij vinden dat een stijging van minstens 1 procent per jaar realiseerbaar moet zijn. “Als dit de komende 20 jaar wordt gerealiseerd, dan ontstaat een welvaartswinst ter grootte van 2 procent van het bruto binnenlands product. Ter vergelijking: volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek resulteert volgens het CPB in een welvaartswinst van 0,7 procent bbp waarvan de helft al is bereikt via de afspraken in het Lenteakkoord”, aldus het EIB.

De zwakke productiviteitsontwikkeling in de totale bouwkolom heeft te maken met zwakke prikkels en coördinatieproblemen die het systeem met zijn vele publieke en (semi)private partijen oplevert. De lastige koppeling tussen grond en bouwactiviteiten en de omvangrijke en niet zelden verstarrende regelgeving zorgen voor extra complexiteit, vinden de economen.

OESO

Zij wijzen erop dat ook de OESO het belang van het aanpakken van de coördinatieproblemen onderkent. Nu gebeurt er ook al wat in het kader van de investerings- en innovatieagenda bouw. De economen vinden het dan wel van belang dat deze kabinetsperiode de vruchten daarvan gebplukt worden. Maar ook zijn acties nodig die op lange termijn extra resultaat zullen opleveren op het gebied van productiviteit en innovatie.

Het EIB doet daarnaast enkele aanbevelingen om de woningmarkt ook op korte termijn weer in beweging te krijgen. Een van de problemen is het aantrekken van de kredietteugels waar in het bijzonder starters last van hebben. Banken mogen geen rekening meer houden met inkomensperspectieven van jonge starters. Dat probleem is volgens het EIB simpel op te lossen door een leeftijdsgebonden toeslag op te nemen in de gedragscode en bij de hypotheekgarantie. Daarnaast is verhoging van de concurrentie op de hypotheekmarkt en het mobiliseren van kapitaal richting de hypotheekmarkt belangrijk om de rente omlaag te krijgen.

Reageer op dit artikel