nieuws

Vermoeden van fraude bij Midreth

bouwbreed

De curatoren van Midreth laten forensisch onderzoek uitvoeren naar de financiële administratie van de failliete bouwonderneming.

Curatoren kijken naar vastgoedtransacties

Aanleiding zijn onregelmatigheden die in een eerder stadium in de boekhouding van Midreth zijn aangetroffen.

Het onderzoek, dat is uitbesteed aan een forensisch accountant, richt zich op de geldstromen tussen de verschillende bedrijven van de bouw- en ontwikkelgroep, maar ook op vastgoedtransacties die vóór de ondergang van het concern hebben plaatsgevonden, laat curator Marie-José Cools weten.

Of er daadwerkelijk frauduleuze praktijken boven water zullen komen, kan zij nog niet aangeven. “Maar gezien de in het recente verleden geopenbaarde misstanden in het vastgoed en gezien de omvang van de onderneming achten wij dit onderzoek aangewezen”, benadrukt Cools.

Forensisch onderzoek volgt doorgaans alleen als er aanwijzingen zijn dat er is gerommeld met de boekhouding of bij andere ernstige vermoedens van fraude. Voor het onderzoek bij Midreth is de volledige administratie van de bouwer en die van zustermaatschappij Memid “veiliggesteld”, blijkt uit het nieuwste faillissementsverslag.

Aandacht

Waarschijnlijk heeft het onderzoek ook betrekking op de zekerheden die Midreth eind 2010 verleende aan een groep investeerders. Die pompte 20 miljoen in het bouwbedrijf in een poging de ergste liquiditeitsproblemen van het bouwbedrijf op te lossen. Een half jaar later viel Midreth alsnog om. Mogelijk zijn door de transactie schuldeisers van Mi dreth benadeeld. De curatoren maakte eerder al duidelijk “bijzondere aandacht” te zullen besteden aan de verleende zekerheden.

CORRECTIE

In tegenstelling tot wat in de krant van 18 oktober stond, is er geen sprake van een vermoeden van fraude bij Midreth. De berichtgeving daarover is onjuist. Curatoren van de failliete bouwonderneming hebben in een eerder stadium ook geen onregelmatigheden aangetroffen in de administratie van Midreth. In het bedoelde artikel komt het onderzoek door een forensisch accountant aan de orde. Volgens de curatoren is dit onderzoek gewenst “gezien de in het recente verleden geopenbaarde misstanden in het vastgoed, en gezien de omvang van de onderneming”. Directe aanwijzingen voor onregelmatigheden bij Midreth zijn er niet.

Reageer op dit artikel