nieuws

Veel lof bedrijven voor brancheclubs

bouwbreed Premium

Al klinkt soms gemor, bedrijven in de bouwsector hebben hun brancheorganisaties hoog zitten. Hoger dan gemiddeld in het bedrijfsleven.

Bouwwereld meest tevreden

Dat komt naar voren uit een onderzoek onder in totaal 2200 bedrijven waaronder 220 in de bouwsector. TNS Nipo voerde dit uit in opdracht van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon Nederland. De bouwgerelateerde brancheverenigingen en koepels krijgen van hun achterban gemiddeld een 6,8. Het gemiddelde cijfer dat werd gegeven in de negen onderzochte sectoren was een 6,5.

De manier waarop de organisaties in Den Haag en Brussel opkomen voor de belangen van de bouwers krijgt veel waardering. Van de geraadpleegde ondernemers geeft 83 procent daarvoor een pluim. Ook de inzet voor en de uitkomst van cao-onderhandelingen valt bij de overgrote meerderheid in goede aarde. Slechts 8 procent toont zich daarover ontevreden.

Afzijdig

Gezien de algemene lof die de organisaties oogsten, is het des te opvallender dat 64 procent van de respondenten antwoord nog nooit lid te zijn geweest van een brancheorganisatie. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van 60 procent. Dat zovelen zich afzijdig houden, blijkt veelal een kwestie van een kosten-batenafweging. Ondernemers concluderen dat de contributie hoger is dan de voordeeltjes die uit het lidmaatschap vallen te halen.

Aan de verhouding tussen kosten en baten valt een mouw te passen, ziet Chris Laarman, commercieel directeur bij Aon Verzekeringen kansen om meer leden te krijgen. “Door meer financiële voordelen te bieden, kunnen brancheverenigingen hun meerwaarde hard maken. Ze kunnen dan voorrekenen dat investeren in een lidmaatschap zichzelf terugverdient.”

Veel leden en potentiële leden hechten eraan dat hun brancheorganisatie kortingen bedingt bij leveranciers en dienstverleners. Lang niet alle organisaties doen zoiets. Van de bedrijven die lid zijn van een organisatie, maakt een derde daadwerkelijk gebruik van geboden inkoopvoordelen. Sommige andere zijn lid van een organisatie die daarmee niet actief is. Of wel, maar dan blijken niet alle leden daarvan op de hoogte.

Reageer op dit artikel