nieuws

Veel duurder bankkrediet voor mkb

bouwbreed Premium

Het midden- en kleinbedrijf betaalt een veel hogere rente voor bankkredieten dan het grootbedrijf. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB).

Het mkb betaalt voor leningen gemiddeld 1,7 procent meer rente. Voor de crisis lag het verschil op ongeveer 0,5 procent. Ook zijn de kredietvoorwaarden voor het mkb sinds vorig jaar meer aangescherpt in vergelijking met de kredietvoorwaarden voor het grootbedrijf.

De renteverschil tussen kleine en grote bedrijven was sinds 2009 aan het dalen, in april van dat jaar werd een verschil van 2,3 procent gemeten. Sinds maart van 2012 loopt het verschil weer op.

De Nederlandsche Bank noemt in de Bank Lending Survey de situatie van het mkb “klemmender” dan die van het grootbedrijf. Sinds de start van de crisis zijn de acceptatiecriteria voor kredieten door banken aangescherpt, maar voor het grootbedrijf werden de criteria eind 2010, begin 2011 versoepeld. Daarvan zijn de banken inmiddels teruggekomen. Toch worden de risico’s op wanbetaling bij het mkb veel groter geschat.

Of de banken de kredietacceptatie op afzienbare termijn versoepelen is zeer de vraag. Banken hebben een kleine 80 miljard euro aan leningen aan Nederlandse vastgoedpartijen uitstaan. De verliezen hierop nemen toe. Volgens de toezichthouder van de Nederlandse banken zijn de huidige voorzieningen die banken treffen, een kleine twee procent van de portefeuille, onvoldoende om toekomstige verliezen op te vangen. Volgens DNB is ongeveer 6 procent van de kredieten “niet-presterend”.

Onderpand

De banken lopen behalve directe kredietrisico’s ook indirecte risico’s. Vastgoed dat als onderpand dient bij leningen wordt minder waard, waardoor het onderpand niet altijd de lening dekt. De waarde van onroerend goed werkt ook door op de leencapaciteit van bedrijven: een prijsdaling verlaagt de waarde van onderpand voor toekomstige leningen en vermindert daarmee de leencapaciteit van bedrijven.

Reageer op dit artikel