nieuws

Uitrijden van materieel stoort buren Vlasman

bouwbreed Premium

Vlasman Sloop- en Asbestsanering en de gemeente Alphen aan den Rijn zoeken een oplossing voor de problemen die zijn ontstaan na een rechterlijke uitspraak dat het bedrijf niet voor zeven uur ’s ochtends open mag.

Om op tijd, aan het begin van de werkdag, op bouwplaatsen te kunnen zijn, moeten voertuigen vaak al voor zeven uur vertrekken. Omwonenden hebben daarover geklaagd. De vergunning blijkt voor zevenen beginnen met werken ook niet toe te staan. De bestaande praktijk werd tot nu toe, op zijn minst, gedoogd. De bedrijvigheid is al decennia op deze locatie ondergebracht.

De onderneming met circa honderd werknemers en veel zwaar materieel is gevestigd in het buitengebied tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven, op de stroomrug van de Oude Rijn. Van oudsher een gebied waar zich veel bedrijvigheid afspeelt maar in de loop der jaren ook ontdekt voor wonen “in het groen”.

De gemeente kan niet langer gedogen, moet handhavend optreden. Als ze Vlasman betrapt op te vroeg beginnen, moet ze boetes opleggen. Ondernemer Richard Vlasman zat flink in de rats. Hij vreesde voor een ernstige ontregeling van de bedrijfsvoering. Maar zo snel als de paniek oplaaide, zo snel lijkt de lucht voorlopig in elk geval geklaard.

Kou

De soep wordt, klinkt Vlasman opgelucht, minder heet gegeten dan hij is opgediend. “De kou is uit de lucht”, probeert hij het rumoer te temperen dat ook al veel zogenoemde reageerders op internet had bereikt. “We kunnen gewoon doorwerken en de wagens komen ook nog op tijd.”

Vast staat in elk geval dat op de vestiging zelf niet voor zeven uur wordt gewerkt. De vraag in juridische zin blijft in hoeverre wegrijden van een locatie ter plaatse geldt als werk. Wie van huis uit vertrekt, werkt daarmee ook niet thuis.

Een en ander neemt niet weg dat de gemeente en Vlasman zich toch genoopt voelen nu met gezwinde spoed te werken aan een meer structurele, ook op termijn, houdbare oplossing.

Reageer op dit artikel