nieuws

Uitbuiting EU-werkers aan banden gelegd

bouwbreed Premium

Het Europese Hof van Justitie heeft de mogelijkheden om te sjoemelen met buitenlandse arbeiders beperkt. In een uitspraak heeft het een duidelijke definitie gegeven van het begrip in het buitenland werken.

De zaak speelde rond het Poolse onderaannemersbedrijf Format dat in zes Europese landen werken uitvoerde, maar niet in Polen zelf. Poolse werknemers werden naar die landen toegestuurd. Daarvoor vroeg het bedrijf aan het Poolse sociale zekerheidsinstituut Zus een E101-formulier aan waardoor de werknemers onder de Poolse sociale zekerheid zouden blijven vallen en niet onder de wetgeving van het werkland.

In dit geval vroeg Format voor een Poolse werknemer tot drie keer toe een E101-formulier, tegenwoordig A1, aan. Zus gaf dat twee keer keurig af waarna de Pool beide keren in Frankrijk aan het werk kon. De derde keer weigerde Zus omdat er volgens de Europese regels sprake moet zijn van werk in meerdere landen. Dat de derde keer de werknemer in Finland zou gaan werken, deed daar volgens Zus niets aan af.

In eerste instantie gaf de Poolse rechter Zus volledig gelijk. In hoger beroep had de rechter meer problemen en vroeg het Europese Hof om een uitspraak. Die maakte korte metten met Format. Volgens het Hof was er bij Format in feite sprake van een brievenbusfirma omdat het bedrijf in Polen niet werkzaam was. Daardoor was er in feite sprake van detachering en niet van het aanbieden van diensten.

Woonlandprincipe

Bij detachering valt een buitenlandse werknemer onder het recht van het werkland. Dan moet het cao-loon worden betaald en belasting en premies worden afgedragen. Bij het verrichten van diensten blijft een werknemer onder de regels van het woonland vallen. In het verleden zijn er pogingen gedaan om in de detacheringsrichtlijn het woonlandprincipe te hanteren. Dit stuitte op fel verzet van met name de Europese vakbeweging die vreesde voor uitbuiting van werknemers en verdringing van vaste werknemers door goedkope krachten uit het buitenland. Door als dienstverlener op te treden, wordt dat probleem omzeild.

Reageer op dit artikel