nieuws

Toch grondboringen voor A++ woningen

bouwbreed

In Montfoort is de transformatie van veertig jaar oude woningen met energielabel E naar huizen met een energieprestatie van A++ in volle gang. De planning is het project van tien woningen nog dit jaar af te ronden.

Het rijtje woningen in het plan De Poorters is inmiddels z o goed als ‘uitgekleed’. Het sloopwerk is nagenoeg gedaan en aannemer BAM Woningbouw zet de vaart erin met de ‘wederopbouw’ vanaf de casco’s. De bouw geschiedt volgens de principes van het Active House. Dit is een totaalvisie voor het ontwikkelen van gebouwen die meer energie produceren dan verbruiken, waarbij de bewoner centraal wordt gesteld.

Onder andere Velux, Danfoss, Niemann Raadgevende Ingenieurs en de Bouwhulpgroep zijn de andere partners in dit project van opdrachtgever woningcorporatie GroenWest. Deze investeert per woning 97.000 euro in het project. De aanvullende maatregelen tot verbetering van de woning hebben voor de bewoners een ‘‘onvermijdelijke” huurverhoging tot gevolg, maar deze wordt volgens de betrokken partijen “meer dan gecompenseerd door de winst in energielasten”.

Hoe die winst precies uitpakt moet nog blijken uit nieuwe berekeningen die momenteel worden gemaakt na enkele aanpassingen in het oorspronkelijke ontwerp van de woningen, die oorspronkelijk energielabel E scoorden.

Zo is bij nader inzien de aanvankelijk geplande warmtepomp op buitenlucht vervangen door een ‘klassieke’ warmtepomp, waarbij dus boringen (in de achtertuinen) noodzakelijk werden. Dit vergde extra tijd, onder andere vanwege het vergunningentraject, maar in de tijdspl anning van het project zat die ruimte. De uiteindelijke energieprestatie van de woningen zou door de wijziging niet heel veel anders uitpakken dan aanvankelijk was berekend.

Reageer op dit artikel