nieuws

Tarieven Raad van Arbitrage naar beneden

bouwbreed

De Raad van Arbitrage verlaagt vanaf oktober haar tarieven gemiddeld met 7 procent. Vooral de kosten voor kleine zaken (tot 100.000 euro) worden voorspelbaar en beperkt.

Crisis zorgt voor minder geschillen

De Raad beslecht jaarlijks gemiddeld duizend geschillen in de bouw, maar door de crisis staan de aantallen onder druk. “We zien een directe relatie tussen het bouwvolume en het aantal arbitragezaken, maar dat effect ijlt wel ruim na in tijd”, ervaart directeur Bas van Luik. Het jaar 2010 was met 1300 zaken nog een topjaar, maar in 2011 zakte het aantal met 20 procent en dit jaar waarschijnlijk met nog eens 10 procent. “We verwachten dat de bodem in zicht is.”

De arbiters buigen zich over zeer uiteenlopende zaken, variërend van grondposities van de failliete ontwikkelaar Phanos tot vertraging van de parkeergarage aan het Groninger Damsterdiep. Ook het Geusseltzwembad en de N307 leidden dit jaar al tot uitspraken. De directeur ziet een toename van het aantal grote zaken. Daarvoor moeten de twistende partijen iets meer betalen dan voor kleine geschillen.

“Daardoor kunnen we, in combinatie met een efficiënter intern proces, de tarieven verlagen. Voor driekwart van de geschillen gaan de kosten omlaag en voor de overige zaken blijven zij gelijk. Voor zaken tot 100.000 euro beslist vanaf nu nog één arbiter in plaats van drie en komt een maximumtarief van 9000 euro”, licht Van Luik de veranderingen toe. De stichting heeft geen winstoogmerk en hoopt meteen ook de drempel om twistpunten voor te leggen, te verlagen. Overigens is de verhoogde btw al meegenomen in de nieuwe tarieven.

Onder invloed van de crisis krijgt de Raad deels ook andersoortige zaken voorgelegd. Zo lopen er diverse zaken van bouwers die willen dat ontwikkelaars voor woningbouwprojecten betalen. De ontwikkelaars krijgen de huizen niet verkocht en weigeren te betalen.

De Raad buigt zich in principe alleen over onenigheden tijdens het bouwproces. In de nasleep van de Bouwfraudeaffaire werden aanbestedingsgeschillen bij de ‘gewone’ rechter neergelegd. In de nieuwe Aanbestedingswet vervalt het verbod om de Arbitragecommissie in te schakelen bij aanbestedingsgeschillen. Vanaf dan is het mogelijk om contractueel vast te leggen geschillen tijdens de aanbestedingsprocedure weer bij de Raad voor te leggen. De praktijk zal moeten uitwijzen of de Arbitrageraad weer een rol gaat spelen of dat het kort geding in zwang blijft.

Reageer op dit artikel