nieuws

Strip helpt kikker uit de straatkolk

bouwbreed Premium

Kikkers, padden en salamanders kunnen zelf weer uit een straatkolk komen met behulp van speciaal ontwikkelde strips. Deze voeren vanaf de bodem van de kolk naar het rooster op straatniveau.

De stichting Ravon heeft in totaal drie uitklimvoorzieningen getest. Deze stichting zet zich in voor de instandhouding van de inheemse reptielen, amfibieën en vissen.

Het onderzoek is landelijk uitgevoerd in samenwerking met onder andere stichting Rioned, de landelijke koepelorganisatie voor riolering en stedelijk stadsbeheer, en een groot aantal vrijwilligers. Naast een aluminium loopstrip is een kunststof vogelschroot beproefd, die nog iets beter scoorde dan de aluminium strip. Een vogelschroot wordt normaliter onder dakpannen aangebracht om te voorkomen dat vogels onder de pannen kruipen. Een derde systeem betreft een kunststof begroeiingsmat. Deze uitklimvoorziening behaalde in de testperiode het beste resultaat.

Reageer op dit artikel