nieuws

SP’er bekritiseert inkoop wet

bouwbreed Premium

SP-senator Geert Reuten ziet grote problemen opdoemen als het voorstel voor de Aanbestedingswet wet wordt. Vandaag praat de Eerste Kamer erover.

Senator voorziet problemen bij voorstel nieuwe Aanbestedingswet

“De wettekst en de uitwerking in bepaalde AMvB’s sluiten niet goed op elkaar aan. Als de wet zo aangenomen wordt, krijg je te maken met veel advocaten en gigantische juridische procedures.” De regels in het nieuwe ARW kunnen voor problemen zorgen, stelt hij. “Het ARW regelt niet alleen de aanbesteding van werken beneden de Europese Aanbestedingsgrens, maar ook aanverwante diensten en leveringen. In de wettekst staat echter helemaal niet dat het ARW zich daar ook mee mag bemoeien. Wel in een tussenkopje, maar niet in de tekst zelf.” Die situatie kan volgens Reuten voor veel ruzie zorgen. “De ene partij claimt zich te houden aan het ARW, terwijl de andere zich houdt aan de tekst van de wet.” Eenzelfde probleem signaleert het Eerste Kamerlid bij de proportionaliteitsgids. “De gids geeft niet alleen regels voor de eisen aan inschrijvers en inschrijvingen, maar ook voor het soort aanbestedingsprocedure. De wet verwijst echter alleen naar de gids voor het eerste deel. “In de wet staat echter niet dat de gids daar iets over mag zeggen.” Bovendien regelen het ARW en de gids in sommige gevallen de aanbesteding op een andere manier. “Maar in de wet staat niet welke regeling dan voorrang heeft.”

Zes woordjes

Het is niet zijn bedoeling ter elfder ure nog de knuppel in het hoenderhok te gooien. “We hebben die AMvB’s ook laat gekregen, dus ik kwam er zelf ook pas twee weken geleden achter. Maar het is wel belangrijk dat de wet klopt.” Volgens de senator heeft de minister twee opties. “De makkelijkste is zes woordjes toevoegen aan de wettekst. Het gevolg is dan wel dat het wetsvoorstel terugmoet naar de Tweede Kamer.” Het alternatief volgens de senator is de AMvB’s aanpassen. “Maar dat is heel veel werk, hij moet dan honderden bladzijden aanpassen. Het is heel hard werken om dat voor 1 januari af te krijgen.” De Raad van State adviseert pas na de senaatsbehandeling over de AMVB’s.

Het probleem komt Dick van Werven, aanbestedingsjurist bij Bouwend Nederland, niet bekend voor. “Maar het proportionaliteitsbeginsel staat wel in de wet, dus daar valt ook de keuze voor het soort procedure onder. De ARW is een beleidsarm document, dus ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat bijt met de gids.”

Reageer op dit artikel