nieuws

‘Schuif onderhoud wegen niet op lange baan’

bouwbreed Premium

Peter de Lange Het wordt een keerpunt. Die verwachting spreekt Joep Rats, directeur Economische en Verenigingszaken bij Bouwend Nederland, uit aan de vooravond van de tiende editie van InfraTech. De tegenwind waarmee de sector kampt is aanleiding om op de beurs nieuwe wegen in te slaan. Bouwend Nederland, strategisch partner van het evenement, organiseert op InfraTech diverse sessies om innovatieve denkbeelden onder de aandacht te brengen.

Juist in conjunctureel minder gunstige tijden kan een gerenommeerde beurs als InfraTech nog eens extra aan belang winnen, meent Rats. “Het is een platform waar de markt bij elkaar komt. Behalve de aanbiedende, zijn ook de vragende partijen er actief. Het is de ideale omgeving om nieuwe ideeën uit te wisselen.’’

Wat Bouwend Nederland betreft zou de stagnatie die ook in de ggw-sector optreedt, niet alleen negatief hoeven uit te pakken. Rats: “De crisis heeft als keerzijde dat er aanleiding is om de kansen opnieuw te bezien. Het is misschien een cliché, maar het is daarom niet minder waar. Er zijn volop mogelijkheden.’’ Dat geluid zal Bouwend Nederland nadrukkelijk laten horen in Rotterdam.

Cruciaal is dat de sector op zoek gaat naar nieuwe financiers en nieuwe financiële constructies. Om het gat te dichten dat de bezuinigende overheid laat vallen, kunnen pps-constructies een oplossing zijn voor het bekostigen van grote infrastructurele projecten. Rats wijst op de versnelde verbreding van de A58, die tot stand lijkt te komen dankzij een dbfm-contract in combinatie met voorfinanciering door de provincie Noord-Brabant. “Infraprojecten kunnen, blijkt uit dit voorbeeld, ook door decentrale overheden worden gerealiseerd, tegen lagere kosten en met behoud van kwaliteit.’’

Voorts is er de deelname van twee pensioenfondsen in de verbreding van de N33. Een teken dat infraprojecten niet louter van overheidsgeld afhankelijk zijn. “Ook een hoopgevende ontwikkeling,’’ vindt Rats.

Er zijn nog andere financieringswijzen denkbaar. Rats schetst een vorm waarbij de overheid niet investeert in de aanleg van infra, maar betaalt voor het gebruik ervan. “De overheid betaalt pas als de voorziening er is.’’ Rats ziet in andere landen signalen dat de markt langzaam naar een dergelijk systeem tendeert. “Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld doen dit al.’’

Economische teruggang betekent niet uitsluitend malaise. Een niet te onderschatten winstpunt is, dat bedrijven worden gedwongen zich op hun positie te bezinnen. “Er wordt intensief nagedacht over vernieuwingen. Bedrijven stellen zich actiever op: ze redeneren vanuit de vraag en presenteren zich als een partij die oplossingen biedt. De crisis stimuleert de creativiteit en het ondernemerschap.’’

Bouwend Nederland richt zich op InfraTech ook met een boodschap tot de overheid: schuif het onderhoud aan wegen en kunstwerken niet op de lange baan. Het intensieve gebruik van de Nederlandse infrastructuur door steeds zwaarder materieel maakt goed en tijdig onderhoud noodzakelijk. “De levensduur van kunstwerken staat onder druk, het is een uitdaging die op peil te houden. Maak niet de fout het onderhoud uit te stellen, als je het probleem nu niet aanpakt, kost het straks veel meer geld,’’ betoogt Rats. Hij wijst op buurlanden België, Duitsland en Engeland, die de onderhoudsbudgetten hebben verhoogd. “De Nederlandse infrastructuur dreigt de aansluiting te missen met die van de omliggende landen. Dat kunnen we economisch niet hebben.’’

Intensieve onderhoudsprogramma’s dienen ook het werkgelegenheidsbelang, benadrukt Rats. “In de infra en bouw verliezen per maand 3000 vaste krachten hun baan. Dat is lastig voor nu, maar helemaal lastig voor later, als we deze mensen weer hard nodig hebben. We moeten zorgen de opdrachtenstroom op gang te houden. Anders raken we kennis en capaciteit kwijt.’’

“In Den Haag gaat het vaak over lasten verdelen. Als we nu eerst eens probeerden meer te verdienen. Dan hoeven we ons over lasten minder zorgen te maken. Laten we niet op infra bezuinigen. Infra is onmisbaar voor economische groei. De laatste kabinetten hebben veel geïnvesteerd in wegen. Daar hebben we nog elke dag profijt van. Er zijn minder files en er is betere doorstroming. Mensen worden daar gelukkiger van. Ik zou zeggen: keep up the good work!’’

Reageer op dit artikel