nieuws

Ontwikkelaars overwegen massarechtszaak over leges

bouwbreed

Neprom overweegt alle gemeenten die het niet zo nauw nemen met bouwleges op een typisch Amerikaanse mannier aan te pakken in de rechtszaal.

Dat zegt Jan Fokkema, directeur van Neprom, de vereniging van ontwikkelaars. Hij reageert daarmee op een nieuw onderzoek van minister Spies (binnenlandse zaken). Daaruit blijkt dat vrijwel geen enkele gemeente weet wat de daadwerkelijke kosten zijn van een bouw-, sloop- of kapvergunningen. Dat is in strijd met de wet, omdat gemeenten hun legestarieven moeten kunnen onderbouwen. Minister Spies ziet vooralsnog geen reden om in te grijpen. Fokkema reageert onthutst. Vooral na het lezen van een rooskleurig persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin het accent ligt op de lichte vooruitgang die is geboekt. “Ik vind dit echt ontluisterend. De bottom line van het onderzoek is dat geen enkele gemeente echt transparant is.”

Samen met Aedes (koepelvereniging van corporaties) probeert Neprom het probleem al langer aan te pakken. Fokkema: “Met een aantal grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam, zijn we al langer in gesprek. Dat heeft echter nog niet tot oplossingen geleid. We zullen onze leden extra oproepen om gemeenten inzage te vragen in hun kostprijsberekeningen.”

Het geduld van de Neprom-directeur raakt op. “Blijft verbetering uit, dan zullen we in een hogere versnelling moeten.”

Fokkema denkt aan ‘Class Action’. Dat is een typisch Amerikaans fenomeen, waarbij tal van vergelijkbare zaken collectief in de rechtszaal worden aangevochten. “Maar we hebben daar nog niet officieel met andere partijen over gesproken. We zoeken eerst de weg van overleg”, nuanceert de voorman van de ontwikkelaars. “Wanneer de maat vol is, vind ik lastig te zeggen.”

Reageer op dit artikel