nieuws

Ontwerpen voor natuur kun je leren

bouwbreed Premium

In hun ontwerp voor huizen en gebouwen houden architecten nauwelijks rekening met de natuur. Maar natuurinlusief ontwerpen kun je leren, stelt ecoloog Johannes Regelink. Met architect Retel Helmrich biedt hij een cursus aan.

Is het nodig, natuurvriendelijk ontwerpen? We hebben immers de Flora- en faunawet.

“Toch wel. De huidige regelgeving zorgt juist voor het nodeloos stilleggen van bouwprojecten. Dat valt te voorkomen, als je de ruimte voor natuur meeneemt in je ontwerp.”

Hoe dan?

“Je zou voorzieningen kunnen maken voor het nesten van vogels als mussen of gierzwaluwen. Er wordt veel te gesloten gebouwd. In woningen uit de jaren zestig bijvoorbeeld, zie je dat er wel genoeg ruimte is onder dakpannen of in spouwmuren.”

Maar toen werd er toch ook niet natuurinclusief ontworpen?

“Nee, maar veel architecten denken nu dat ze het Bouwbesluit zo nauw moeten volgen, dat grote openingen tussen muur en spouwmuur niet mogen. Dus is er ook geen plek voor bijvoorbeeld dwergvleermuizen.”

Wie wil er vleermuizen in zijn spouwmuur?

“Zolang er binnen niets verandert voor bewoning is er toch niets aan de hand? Ze richten geen schade aan. “

Gaat het alleen om vogels?

“Zeker niet. Het is een manier van je afvragen welke rol jouw ontwerp kan spelen voor de natuur. Kijk ook eens naar al die groene gevels die nu begroeid zijn met uitheemse planten. Het gevolg is dat er geen vlinders op af komen, omdat ze niet bloeien.”

Dus een bloemendak in plaat van sedum?

“Precies!”

Zien architecten natuurinclusief ontwerpen wel zitten?

“Het is een eigenwijze groep die niet graag verplicht wordt iets extra toe te voegen aan een mooi ontwerp. Maar het gaat niet over nestkastjes aan de gevel. Bovendien zie je dat veel gemeenten nu al meer ecologische richtlijnen willen opnemen in hun bouwvergunning. Over een tijdje is het gemeengoed geworden.”

Reageer op dit artikel