nieuws

Noord-Holland: planning woningbouw afstemmen op vraag

bouwbreed

De planning van de woningbouw in Noord-Holland moet anders. In plaats van aanbodgestuurd moet gekeken worden naar de vraag.

De provincie stelt dit naar aanleiding van een rapport van onderzoeksbureau Companen naar de woningmarkt in Noord-Holland.

Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er in veel regio’s te veel woningbouwplannen zijn voor typen woningen waarvoor geen of onvoldoende vraag blijkt te zijn. Zo liggen er tot 2020 in de provincie nog plannen voor zo’n 40.000 woningen in het segment ‘stedelijk naoorlogs compact’, terwijl de behoefte op 10.000 blijft steken.

Tegelijkertijd is er een groot tekort aan plannen voor centrum-stedelijke en centrum-dorpse woningbouw, zowel op de korte als op de lange termijn.

“De provincie wil een meer vraaggerichte aanpak van de woningmarkt. Dit onderzoek toont aan dat het type woningen en de woonmilieus die in de plannen zitten niet goed aansluiten op de vraag van de consument. “We kunnen niet langer huizen bouwen in de hoop dat de behoefte als vanzelf lijkt te ontstaan”, zegt gedeputeerde Joke Geldhof. “Meer dan ooit is er de urgentie om woningen te bouwen die aansluiten op de behoefte. We moeten bouwen op de juiste plek, op het juiste moment en voor de juiste doelgroep.”

Reageer op dit artikel