nieuws

NEN publiceert basisregels voor gebruik in milieuverklaringen van houtproducten

bouwbreed

NEN-EN 15804 geeft basisregels voor bouwproducten, zodat de milieuverklaringen van bouwproducten vergelijkbaar zijn. Voor de uitwerking van deze regels voor hout en houtachtige producten is een apart document gepubliceerd. De uitwerking is vastgelegd in een Europees normontwerp, NEN-EN 16485. Belanghebbenden kunnen tot 13 januari 2013 commentaar indienen op het normontwerp.

Reageer op dit artikel